genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lasson, Nils, Fjälkinge, död 18072010-03-08 19:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=18622
2010-03-06 10:59 

Bifogade dödsnotis har jag kunnat tyda det mesta av men där finns några oklarheter som jag gärna skulle vilja ha hjälp med.
"8. Nils Lasson, undantagsman på nr 45 Fjälkinge, född den 12 okt. 1721,  ?      ?    Lasse Nilsson och hustrun Ingar Hansdotter på nr 23 ibm, gift 50 års tid med änkan Gunnil Andersdotter (och hade med henne ?) 3 söner och 4 döttrar,   ?    ? 2 söner och 3  döttrar (är levande?). ? 9 mån. sjuk 2 mån.     ?     ?   ?   död d. 1       ? den 7 maj".
Fjälkinge C:4 bild 131 sid.255.
mvh
Sven-Olle


Klicka för en större bild

2010-03-06_Nils_Lasson.JPG
  SVAR 2010-03-06 11:06

första två frågetecknen "af Åb[on]" ... och haft med henne .... af hka [hwilka] 2 söner ...  lefwa ...  änkl. 9 år ... siuk 2 månader af ålder död d 1 begrafwen d 7 Maji ...
  SVAR 2010-03-06 19:26

Stort tack för hjälpen. Har nu försökt leta upp födelsenotisen utan att lyckas. Den borde finnas på Fjälkinge C:2 bild 8 sid 12 men där tycks finnas en lucka mellan den 16 sept 1721 och den 23 september 1722 då en ny "skrivare" tycks ta vid.
Jag blev intresserad av den första "nya" notisen som tycks handla om en från fångenskap i Sibirien hemkommen Cornett. Jag kan dock inte tyda den men tycker det skulle vara intressant att få veta innehållet.
mvh
Sven-Olle
  SVAR 2010-03-07 17:49

Eftersom ingen provat på att tyda notisen lägger jag in två bilder av densamma. Den finns på två olika sidor nämligen. Här den första.

Klicka för en större bild

2010-03-07_Cornett_I.JPG
  SVAR 2010-03-07 17:50

Och här kommer avslutningen.

Klicka för en större bild

2010-03-07_Cornett_II.JPG
  SVAR 2010-03-08 19:57

 Jag gör ett försök här, men frågetecken finns:

"Anno 1722 d 23 de Septembr lätt een Cornet under
Södra skånska Regementet som(?) nyligen kommit ifrån
ett swårt fångenskaap af (?) Sibirien, wid nampn Buråt (?)
Christen hemma på gästgivaregården, Een Sohn, som
hans Fru wid nampn Huntswend (?) wid des ankommande
till gästgifware gården födde, och blef Kallat Carl, Madam (?)
Stina Sahl Lars Ifwarssons (?) bar dett, faddrarna woro efterskrefne
Cornetten L B. Laurentz BlycKiörck (?) Jungfru Maia Helena
och Hilla Kock (?)
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies