genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Håkan, Tunby, Smedstorp, död 17362010-02-17 23:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=18275
2010-02-15 20:48 

Läshjälp Gid 1700.42.13000 , längst ner på första sidan Anno 1736- 11 jan begrofs o.s.v.
  SVAR 2010-02-17 00:39

Här har du de delar, som jag lyckats tolka ,men det finns fortfarande en del kvar

Den 11 jan begrofs Inhysesmannen Håkan Nilsson af Tunby, som var född ibm år 1654 d 8 Febr. Fadren NilsMånsson Modren Sine HåkansDotter . Var hemma17 åhr ??????? haft 2na hustrur, den första  ?? ??    ??dotter. Med henne lefvt 27 åhr  aflat därunder 13 barn, 7 sönner och 6 döttrar af whilka 5 sönner och 5 döttrar  äro döda och 2 sönner  ?????
  SVAR 2010-02-17 14:48

Tack för det här, kanske med förenade krafter kan vi klara ut det..
Kan första hustrun heta Gertrud Jöransdotter? ? ? ?
och den  2:dra Kristina Svensdotter med henne left 31 åhr aflat samman? 10 barn 7 söner och 3 döttrar af vilka äro döda 2 söner 1 dotter och öferleft? 5 söner och 2 döttrar -? ? ? ? ? - död den 5 jan ? ? ? ? 82 åhr ? ?

Är det rekord i antal barn?
  SVAR 2010-02-17 16:31

Hej!

Så här tolkar jag det: 

Var hemma 17 år, tjänte 3 år och ensligt (ensam) suttit vid gård uti Listarum 3 år, haft 2 hustrur, den första Gertrud Jeppsdotter med henne levat 27 år avlat samman 13 barn, 7 söner och 6 döttrer av vilka 5 söner och 5 döttrar äro döda. 2 söner och 1 dotter efterlever. Suttis enkling 1/2 år. Med den andra hustrun Kerstina Svensdotter, med henne levat 31 år och avlat 10 barn, 7 söner och 3 döttrar av vilka äro döda 2 söner och 1 dotter. Efterlever 5 söner och 2 döttrar. Var sjuk 5 veckor och dog den 5 januari 1736 efter han här i världen levat 82 år mindre än (minus) 5 veckor. 

Där fick du också första hustruns namn!

Mvh / Ann Dessnert

  SVAR 2010-02-17 23:39

Tack för all hjälp! Har nu hittat Gertrud Jeppesdotter död den 18/12 1705 i Smedstorp Gid 1700.41.2900, det ser ut som ett av deras barn bergovs samma dag. Kan inte helt  tyda den sista meniningen, så lite hjälp till tar jag gärna emot.
Mvh. Birgit
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies