genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Christiansson, Jöns Albin, Svedala, född 18942010-02-12 08:59

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=18172
2010-02-12 07:08 

När han är född
när han dog
står ej i svar (1894 finns ej)
Hans far  Christian Andersson 1853-06-29
Hans mor Kersti Nilsdotter 1859-08-16

  SVAR 2010-02-12 08:37

Födda i Svedala församling
1822 - 1894
Datum 1894-06-09 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 223946/DDSS

Barnet
Namn Jöns Albin Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda
Dödfödd Paritet 6

Fadern
Namn Kristian Andersson
Titel husegare
Ort Ö. Svenstorp

Modern
Namn Kersti Nilsdotter
Titel
Ort
Ålder/födelseår 34

Dopvittnen
Arb. Anders Persson Hust. Carolina Persson Arb. Nils Hansson Sjödiken
Övrigt
Fadern 40 år. [Gifta 9 år.]

från ddss.nu

Han är 6:e barnet.

Eva M
  SVAR 2010-02-12 08:37

Hej,
han finns i SCB (HIAA:1103) utdragen och där framgår:
Född den 9 Juni som 6e barnet till husägaren Kristian Andersson, gift sedan 9 år med Kersti Nilsson och boende i Östra Svenstorp. Fadern 40 och modern 34 år gammal. Dop förättat av paster E.?.Palmquist.

mvh
Nils
  SVAR 2010-02-12 08:46

Ett äldre syskon är född i Svedala. Antagligen finns ett något äldre i Börringe enl. ddss.nu
De andra syskonen är nog födda i församlingar som inte finns i databasen. Fadern står som statdräng vid de andra barnens födelse. De flyttade kanske en del.

Eva M

  SVAR 2010-02-12 08:47

Intressant att notera det vacklande språkbruket. I födelseboken skrivs tydligen modern som Nilsdotter medan det insända SCB-utdraget anger Nilsson.

Nils
  SVAR 2010-02-12 08:59

Hej
Ni skall ha ett stort tack
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies