genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sundius, Pehr, Fjälkinge, född 17882010-02-02 10:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17834
2010-01-29 16:54 

Ünder letande i födelseboken för Fjälkinge stötte jag på bifogade notis som rörde dåtidens "höjdare" i socknen och jag försökte läsa den.Jag fick det till följande:
"1788 jan den 11 föddes Magister Sundii son, Pehr, döptes den 14 samma månad     ?   Pehr. hölts vid dopet av    ?     camrererskan Magd:Soph: Risberg.. Faddrar voro kyrkoherden magister Andreas Hjort från Österslöf, coministern Åke Fjellander,   ?  befallningsmannen Pehr Sjöbeck, fröken Sophia Munck ut i Fjälkinge, Mademoiselle Elisabeth Möllerstedt  från Christianstad, Modren 23 år gml."
Notisen ger anledning till följande frågor:
Hustruns namn anges inte. Vad kan det bero på? I intilliggande notiser finns hustrun alltid angiven.
Jag antar att titeln magister är en akademisk sådan. Kyrkoherden  I Österslöf tituleras också magister men kunde man vara magister utan att ha något yrke? Jag trodde kanske att han var kyrkoherde i Fjälkinge men han lär vid denna tidpunkt ha hetat Per Ring .
År 1817 finns en kyrkoherde i Fjälkinge vid namn Nils Johan Sundius f. 1761.  Kan det vara denne som är fadern.
Slutligen, kan man av notisen dra den slutsatsen att Fjellander, Sjöbeck och Sophia Munck alla är från Fjälkinge?
Fjälkinge C:3 bild 136/sid 145, AD OnlineKlicka för en större bild

2010-01-29_Sundius.JPG
  SVAR 2010-02-02 09:05

(tidigare inlägg raderat för jag hade blandat ihop årtalen)

Föräldrarna är magister Mattias Sundius (1766-1823), senare kyrkoherde i Tving, och Anna Magdalena Ring (ca1765-1793). Modern är alltså dotter till Per Ring i Fjälkinge.

Att vissa uppgifter saknas i notisen tror jag inte man dra några slutsatser av.
  SVAR 2010-02-02 10:14

Tack för svaret! Men nog är det väl underligt att modern, i detta fall kyrkoherdens egen dotter, inte är namngiven. Tvärtom tycker jag att namnet i sådana fall brukar skrivas med extra stor stil.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies