genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Almroth, Hans Emil, , född 18802010-01-28 14:24

Dela efterlysningen på FacebookDirektlänk http://forum.scangen.se/?svar=17780
2010-01-28 07:15 

Tror han är född i Östra eller Södra Sallerup
Min fråga är var han gift?
Hade han barn?
  SVAR 2010-01-28 14:19

Hej !
Här är han år 1900
personen
Namn: Jöns Bengtsson
Hemförsamling: Malmö Caroli
Hemort: Qv. Erik Menved
Kontrakt: Oxie
Län: Malmöhus
Födelseår: 1837
Födelseförsamling: Anderslöv Malmöhus län
Yrke: Korkskärare
Civilstånd: Änka/änkling (E)
Kön: Man
Famstkod: Far/man (F)
Familj nr: 1
Sida: 85
Rad: 8
Visa källa Visa källa


Om hushållet

Personer i hushållet:
Fam. nr 1

Jöns Bengtsson, f. 1837 i Anderslöv Malmöhus län, Korkskärare
Hans Emil Bengtsson Almroth, f. 1880 i Sallerup Malmöhus län, Kypare
Ovan nämnde bör väl vara fadern?
MVH Birgitta
  SVAR 2010-01-28 14:24

Tack
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies