genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bäckstedt, Harris Albin, Vreta Kloster, född 19122010-01-23 06:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17588
2010-01-22 09:09 

när han dog
hans föräldrar födda och var
  SVAR 2010-01-22 15:54

Detta bör väl vara han från SvDödbok CD

19120417-2132

Bäckstedt, Albin Harry

Tullgr 6
582 22 Linköping

Död 5/3 1979.

Kyrkobokförd (1975) i Linköpings Sankt Lars, Linköpings kn (Östergötlands län, Östergötland). Mantalsskriven (1975) på samma ort.

Född 17/4 1912 i Vreta Kloster (Östergötlands län, Östergötland).

Gift man (27/2 1955).
--------------
Födelseförsamling i källan:
VRETA KLOST (Östergötlands län)

Källor:
RTB 79 / SPAR 80

  SVAR 2010-01-22 15:57

du skall ha stort tack
  SVAR 2010-01-22 20:22

Albin Harry föds den 17 april 1912. Föräldrar är fabriksarbetaren Oskar Albert Bäckstedt född 20/8 1885 och hans hustru Anna Kristina Johansson född 17/3 1888. De ska ha gift sig 18/4 1908. Källan är SCB Utdrag ur födelse vigsel och dödböcker 1860-1949
  SVAR 2010-01-22 20:39

tack skall du ha
  SVAR 2010-01-23 06:48

Oskar Albin Bäckstedt från Motala landsförsamling och Anna Kristina Johansson från Walltorp gifter sig i Vreta Kloster den 18 april 1908. Oskar Albin ska vara född 20/8 1885 och Anna Kristina 12/2 1888
Källa SCB Utdrag ur Födelse Vigsel och Dödböcker 1860-1949
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies