genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ibsonius, Ulrica Eleonora, Träne?, född 17662013-02-19 15:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17394
2010-01-13 16:32 

Söker efter Ibsonius födelse. Ulrica Eleonora var gift med Andreas Martini, kyrkoherde i Högsesröd: Enligt
Högseröds hfl 1832-1836 var hon född i Träne. Tyvärr är det glapp i födelseböckerna mellan 1748-1768
Finns hon med i herdaminnet för maken Martini?
Tack på förhand
Solveig
  SVAR 2010-01-14 10:05

Enligt Carlquists herdaminne (där han rättar en uppgift från Cavallins äldre herdaminne) var Ulrika Eleonora dotter till klockaren Lars Ibsonius och Brita Christina Stoberius i Träne. Det framgår av biografin över Andreas Martini i del 6 s. 76.
  SVAR 2010-01-14 14:19

Jag har idag läst inläggen på Anbytarforums arkiv från 2001 och där talas det om en klockare med dubbelnamnet Sandberg Ibsonius verksam i Träne efter 1720. Han hade vad jag förstår två söner, Jonas och Lars. Jonas fick också en dotter Ulrica Eleonora född 1770 6/9 i Kristianstad. Det verkar som de bådas döttrar fick samma namn!
Vet du något om Ibb Ibsonius födelseort? Vilken Sandberg i diskussion härstammade han från?
Solveig
  SVAR 2010-01-14 15:19

Det vet jag inget om tyvärr.

Det var tydligen brodern Jonas" dotter med samma namn som felaktigt blev Martinis hustru i Cavallins gamla herdaminne.
  SVAR 2010-01-14 16:13

Tack för hjälpen
  SVAR 2013-02-19 15:27

  >  Enligt Carlquists herdaminne (där han rättar en uppgift från Cavallins äldre herdaminne) var Ulrika Eleonora dotter till klockaren Lars Ibsonius och Brita Christina Stoberius i Träne. Det framgår av biografin över Andreas Martini i del 6 s. 76.

Min farmor hette Signe Martini f 21 - 1 1896 d 1965
farmors far hette Lars Justus Martini f 12 - 8 - 1857 i Höxeröd
farmors farfar hette Nils Elof Martini f 1 - 12 - 1826 i Lyngsjö
farmors farfars far hette Lars Erik Martini f 7 - 7 - 1803 i Wä
farmors farfars farfar hette Andreas Martini f 12 - 12 - 1769 i Kyrkheddinge o gift med
Ulrika Eleonora Ibsonius f 21 - 2 - 1766 i Träne
  SVAR 2013-02-19 15:42

 Ulrika Eleonora Ibsonius föräldrar hette
Lars Ibsonius (klockare) f 24 - 7 - 1726 d 17 - 8 - 1794 (f på Klockaregården i Träne)
Brita Christina Stoberius f 26 - 12 - 1732 d 12 - 11 - 1780 (f på Klockaregården i Vä)
Lars Ibsonius föräldrar hette Ib Ibsonius f -  d 7 - 7 - 1748 (g 25 - 5 - 1724) med
Catharina Möller
Brita Christina Stoberius föräldrar hette Lars Stoberius (g 27 - 11 - 1726) med
Christina Bramstedt f 19 - 6 - 1709 i Vä
Christina Bramstedts föräldrar hette 
Joakim Bramstedt (Länsman) g 1 - 1 - 1706 med Maria Nilsdotter


Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies