genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Malmlöf, Fanny, Stockholm Katarina, född 18552010-01-11 08:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17325
2010-01-10 20:19 

Jag söker uppgifter om min farfars mor Fanny Josefina Malmlöf född 8/11 1855. Hon är född i Katarina i Stockholm och får 5 barn med olika fäder. Ev kan hon ha släkt i Södertälje. 

Det första barnet Carl Fredrik föds 26/7 1878. Han bollas mellan olika fostehem och finns 1887 i  Thorhamns?  församling i Lunds stift.
Han konfirmeras 1892 och får en belöning  strax efter. Vad hände sedan med honom.?
  SVAR 2010-01-10 21:34

Hej! Du får ju kolla i husföhörslängden i Torhamns församling på torparen Olaus Svensson på nr 32 Långenabben, vart han begav sig. Han finns inte i hos torparen 1900.
Och inte någon annanstans heller. Olika förslag:  Gett sig ut på sjön? (Han finns inte i Karlskrona sjömanshus) Emigrerat? Avliden?
Kyrkoboken ger kanske en ledtråd.

Eva M
  SVAR 2010-01-10 21:44

Tack! Är ganska ny i släktforsknings sammanhang. Var hittar jag  husföhörslängden i Torhamns församling?
  SVAR 2010-01-10 22:18

Enligt rotemansarkivet så bor hon i Stockholm mellan ären 1878-1910 . hon avlider enligt rotemansarkivet den 26/3 1910

I folkräkningen 1880 så finns barnhusbarnet Karl Fredrik Malmlöf hos jordtorparen Klara Fredrika Askling i Boatorp Södergård i Lemnhults annex i Jönköpings län Flyttade tillbaka till Stockholm 1/11 1886.

I folkräkningen 1890 så finns Barnhus barnet från Kungsholms församling i Långenabben Nr 32 i Torhamns församling. Han ska ha kommit från Stockholm 8/7 1887

Fanny Sofia Malmlöf född i Stockholm 1855 bor i folkräkningen 1900 i Ufen Större No:17;18 i Maria magdalena rote 19. Hon är arbeterska och har barnen Gustaf Emil född 1891 i Stockholm. Sven Emanuel f 1898 i Stockholm och Ingeborg Matilda född 1883 i Stockholm

I folkräkningen 1890 så bor det en Fanny Josefina Malmgren i Maria Magdalena Ufen Större 17, 18 i Stockholm. Hon är då hjälpkvinna och har barnen Ingeborg Matilda född 1883 och Elsa Maria född 1886 i Stockholm

I Folkräkningen 1880 ska hon vara född i Södertälje
  SVAR 2010-01-10 22:52

Tack!
Jag vet om Fanny från Rotemansarkivet och Jag har uppgifter fram till 1892 om carl fredrik ifrån barnhusutdraget.
Mycket intressant att hon kan ha hetat Malmgren. Har dock hittat ett utdrag i Katarina C111:9 om att hon är född där men det står inget om föräldrarna och det ligger ett extra papper över kommentarssidan. Är som sagt relativt ny i detta sammanhang. Hur hittar jag folkräkningsuppgifter?
  SVAR 2010-01-11 08:12

Folkräkningen finns på SVAR
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies