genealogy in scandinavia



Äldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]



Lager, Bengta, Vallsjö, 18782010-01-09 23:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17254
2010-01-09 00:17 

I Ronneby brunns handlingar finns ett beslut om att anställa "Bengta Lager från Vallsjö i Skåne" som föreståndare för ett av badhusen. Min fråga är: Finns det något Vallsjö i Skåne och i så fall i vilken socken? Bengta Lager flyttade 1880 till USA och jag söker uppgifter om hon hade släktingar i Vallsjö. Vid den här tiden var hon änka, eftersom hennes make Per Eric Lager hade mördats under deras tjänstgöring som missionärer i Ostafrika (nuvarande Eritrea). Bengta arbetade där som läkare redan i mitten av 1870-talet, tio år innan den första kvinnliga läkaren utexaminerades i Sverige. Ursprungligen kom Bengta (f. Nilsson) från Sniberup i Östraby socken.
  SVAR 2010-01-09 08:58

Prova Vollsjö socken, som ligger ett par mil sydost om Östraby.
  SVAR 2010-01-09 13:58

Den 4 november 1876 lämnade Bengta Lager Eritrea. Hon återvände aldrig till Afrika. Hon stannade dock inte heller i Sverige utan emigrerade 1881 till USA där hon bosatte sig i Chicago. Hon gifte om sig, kallade sig för Benedikta, och var verksam där som läkare fram till sin död.

Googlade på namnet. Hittade en artikel om henne på ts.skane.se

Eva M
PS såg senare att det var du som lämnat faktamaterial till texten.
  SVAR 2010-01-09 14:11

Se också tidigare tråd på detta forum för bakgrundsinformation.

http://forum.scangen.se/?svar=14424



  SVAR 2010-01-09 14:24

På ancestry finns en Benedicta Lager död 1913 i  databasen Deceased Physicians in Illinois, men eftersom jag inte har abonnemang kan jag inte se all uppgifter.

Eva M
  SVAR 2010-01-09 23:14

Tack för svaren, framförallt uppgiften om databasen Deceased Physicians in Illinois!
Nu har jag hittat uppgifter om hennes dödsdatum och bostadsadress samt medicinska utbildning.
Svaret om Vallsjö tolkar jag som en felskrivning av Vollsjö i Ronneby brunns handlingar.
Materialet på ts.skane.se kände jag till eftersom jag har levererat alla uppgifterna.
 Uppgifterna på Ancestry bekräftar också att Bengta Lager vörmodligen var Sveriges första utbildade kvinnliga läkare, ett år före Karolina Widerström.
Och Bengta var född och uppvuxen på ett fattigt torp i Östraby socken!
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 







Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!







ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL





NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies