genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Sven, Löderup (M), död 16942010-01-06 11:56

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17092
2009-12-29 17:13 

Dödnotisen innehåller mycket text, som jag bara kan läsa en liten del av, och därför ber jag om hjälp från mera läskuuniga att tyda texten. Den rör en olyckshändelse med dödlig utgång, men jag förstår inte om något olagligt har agt rum eller inte.. Dessutom anger texten att något i Jönköping är berört - med vad.
Källa: Arkiv Digistal Löderup C: 1 1684-1788, sida 321 (GID 1678.43-38800)
Tacksam på förhand för hjälp/Mats JanhedenKlicka för en större bild

2009-12-29_Sven_Svensson_doednotis.jpg
  SVAR 2009-12-29 19:41

Hej Mats.
Jag gör en snabb transkribering här och hoppas att det finns någon som kan räta ut frågetecknena.
Något brottsligt var det inte, utan han vart yr och kunde inte sitta sysslolös. En sparre i takstolen skulle förstärkas och han föll på tröskeln till ladan så illa att kniven han hade i handen träffade ansiktet.

"D. 19. war Dom: XI P. TRIN jordades Swen Swensson i Högestad
som genom en olycklig händelse dödde d 4 julii. Ty efter han i
tree weckors Tyd siuklig warit hade ock så hufwudyhr, at han raglade
hyt ock dyt, ehuru? han gick, ock kunde lijkwäl br...delst sin
flytig och huusachtig-heet icke wara stilla inne. utan gick allestä-
des ock sågh sitt huus ock heem til godo, hände sig när han D-
4 julii gick i logan, ock tilskaar en ny nagla där med att
fästa en bräcklig sparre ock skulle ingå i ladan at han
staplade på tröskelen och således på Knyfwen den han tillyka med
nageln i händerna hade, föll omkull öfwer Tröskelen och i det
samma fick af Knyfwen ett Sting under Högra kinden up uth hu-
fwudet at Han däraf wid 1½ timmas förlopp död bleef. Hvil-
dom? caf?? Tingsrätten här i IngelstadHärad Skärskodat ock pröfwat
Skiäligit, at dhen döde efter Lands?? öflige Ceremonier fingo åth-
niuta Christnad Jord ock ordentligen begrafdes. Samma Dom Kongl.
JönKiöpings Hofrätt approberat. Dhen dödes ålder war 38 åhr 2 M någ. dagar."

  SVAR 2009-12-30 13:23

Hej!

Sven Svensson avled i "Hagestad" och bodde där på no 7.
Han raglade hit och dit "var" han gick
"förmedelst"
"vilken casum" =vilken händelse
"Landsens"

Hela det här målet utreds av Ingelstad häradsting och är omfattande med vittnesmål och här framkommer även att Sven led av fallandesjuka, vilket även hans fader lidit av. Är Sven Svensson en ana till dig?

hälsar Bengt i Borrby
  SVAR 2010-01-06 11:56

Hej Jan-Erik samt Bengt i Borrby!
Stort tack för er hjälp med att tyda texten. Jag hade inte klarat det själv. Ni har nu gett mig en fin läsövning.
Troligen är Sven Svensson en ana till mig. Han är i så fall min MM MM MF MF, och har någon av er mer uppgifter om Sven, framåt eller bakåt i tiden, tar jag gärna emot dem.
Mvh/Mats Janheden
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies