genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Niklasson, Christian, Östaröd, född 18442010-01-06 10:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17194
2010-01-06 01:11 

 Finns det någon som kan hjälpa mig att tolka texten i bifogad födelsebok vore jag tacksam.

Klicka för en större bild

2010-01-06_efterlys_1844_Foedelse_Christian_Niklasson.jpg
  SVAR 2010-01-06 10:17

Min tolkning:
Febr 23  Mars 2?
Pigan Elna Esbjörnsdotters på Östaröd
Tvillingbarn neml. son Christian. Susc.
Pigan Else Mårtensdotter på nämnde
ställe.  T:  Stalldrängen Jöns Peter? Olsson
ibid.
Do   Do
Bemälta Pigas andra Tvillingbarn neml.
son Anders fick af barnmorska eller
rättare Pehr Fyrs Hustru Eliena Heljesdotter
Ljunglyckan nöddop. Susc. bemälta
Hustru.  T:  Stalldrängen ofvanskrefne Jöns
Peter? Olsson Hultan, Ingar Pehrsdotter
samt bekräftadt enl. Handboken. (Resterande
text tillhör nästa barn).

Forskarhälsningar
Göran
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies