genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Fosterhemsplacering, Landskrona, 19102010-01-05 21:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17186
2010-01-05 19:25 

Hej

Vidarebefodrar en fråga från en släktforskarkontakt:


Du kan kanske hjälpa mig med en annan sak. Farmor och hennes syskon blev föräldralösa när syskonen var mellan 15 år och 7 år. De bodde då i Vänersborg Man kan ju undra varför familjen flyttade från Landskrona till Vänersborg 1910 och sen dog föräldrarna 1911 resp 1912 i tuberkolos. Vänersborg skickade tillbaka syskonen till Landskrona. De minsta barnen hamnade i fosterhem. Det jag vill se är ett beslut i någon nämnd el liknande hur och vart de skickades. Kommunerna säger att det sköttes av kyrkorna. Landsarkivet säger att dessa protokoll finns kvar hos kyrkan men enl Landskrona församling har de lämnat allt. Har du kanske någon aning om detta.

Någon som har tips på hur hon kan gå vidare?
  SVAR 2010-01-05 20:12

Hej!
Jag har sökt barnavårdsärenden i Malmö. Då  har jag letat i Fattigvårdsstyrelsen arkiv. Kyrkan lämnade ifrån sig sådana ärenden på 1860-talet till kommunerna. Jag föreslår att du kontaktar Landskrona kommun. Där bör  dylika handlingar förvaras. Konstigt besked ni fått från landsarkivet. De upplyste mig om stadsarkivet i Malmö. Jag sökte också i en liten kommun på landet (1880-talet). Den hade ingen fattigvårdsstyrelse utan där handlade fattigvårdsärenden av kommunstyrelsen direkt.

Eva M
  SVAR 2010-01-05 21:25

Efter mycket letande fann jag mejladress till personen som har hand om Landskronas centralarkiv:

ronny.nilsson@landskrona.se

Jag hoppas att adressen forfarande gäller.

Eva M
 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies