genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Nils, Stora Köpinge, 17122010-01-01 17:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17001
2009-12-19 20:32 

Hej!
Nils Andersson är en ana till mig.
Skulle någon kunna hjälpa mig att tolka följande dödsnotis. Vem är egentligen död? Hustrun? Är hon soldat osv. Jag har försökt göra en tolkning, men jag förstår inte mycket av notisen. Jag hoppas verkligen på hjälp.

Min tolkning är : Tisdagen d15 July afsomnade Nils Anderssons Hustrus dotter? i Cabusa wid namn Karna Olsdotter, som är född i Östra Härresta d 28 feb 1666 Är gift till Hoskongs? , och hatt ? Nils Nilsson som bodde på prästgården? ibm, blef soldat och kom bort med andra, för 4 åhr sedan, men icke sedan sport att stanna hans in salig Hustrun med fem barn, har nödgats tigga brödh, uti whilken ??ångs, son kom sent till ?? hösten och halt ?? , såsom hon länge förrwarit och hemma Därför ??????, blef begrafven d 16 July ---- och vad får man ut av detta???
Mvh
LotteKlicka för en större bild

2009-12-19_44288_Nils_Andersson.jpg
  SVAR 2009-12-19 21:05

Hej Lotte.
Jag fyller i din transkribering med lite andra tydningar,
dock finns det frågetecken kvar. Men det är systern till Nils Anderssons hustru som avled.:

"Tydsdagen d15 July afsomnade Nils Anderssons
Hustruus Söster i Cabusa wedh nampn Karna Ols
dotter, som är född i Westra Häresta d 28 feb:
1666 är giftt till Hosköngs? , och haftt Nils Nilsson
som bodde på prästestömben? ibm, blef Soldat och
kom bort med andra, för 4 åhr sedan, men icke
sedan sport att thenna hanss än salig Hustrun med
fem barn, har nödgats tiggia brödh, uti huil:?
ken tuångs, hon kom siuk till sin söster och helt
suagh , såsom hon länge förr warit, icke kunne 
Därföre ståemott Suagheten, afledh som sagdt
är, blef begrafven d 16 July"
  SVAR 2009-12-19 21:09

Tusen tack Jan-Erik, det var verkligen snabbt.

Jag hittade Nils Anderssons dödsnotis d 27 Augusti samma år.

Tack, tack
Lotte
  SVAR 2009-12-19 23:46

Hej!

Karna blev gift till "Hedeskoga" och bodde på "prästatomten", alltså en tomtbit tillhörande prästgården och uti "vilket" tvång hon tvingades tigga bröd. Västra Herrestad är idag Stora Herrestad

Bengt i Borrby
  SVAR 2009-12-22 14:14

Hej Bengt i Borrby

Har du händelsevis även några föräldrar till Karna och Nils Anderssons hustru Kirstina? Jag har lagt in ovanstående uppgifter på Extra text hos Kirstina, eftersom jag inte hittar  några föräldrar.  Hade jag haft det, så skulle Karna kunna få ett eget individnummer och jag skulle kunna flytta över uppgifterna dit.

Passar samtidigt på att önska alla Scangenare en riktig God Släktforskarjul och en förhoppning om att hitta ännu fler anor nästa år
Lotte
  SVAR 2010-01-01 11:22

  >  Hej Bengt i Borrby
  >  
  >  Har du händelsevis även några föräldrar till Karna och Nils Anderssons hustru Kirstina? Jag har lagt in ovanstående uppgifter på Extra text hos Kirstina, eftersom jag inte hittar  några föräldrar.  Hade jag haft det, så skulle Karna kunna få ett eget individnummer och jag skulle kunna flytta över uppgifterna dit.
  >  
  >  Passar samtidigt på att önska alla Scangenare en riktig God Släktforskarjul och en förhoppning om att hitta ännu fler anor nästa år
  >  Lotte


Gott nytt år!
I katekismilängd från Stora Herrestad 1683 finns en Oluf Nilsson med barnen Peder, Kirstina och Karna. Ett litet tips att leta vidare kring.
MVH
Louise
  SVAR 2010-01-01 17:49

Tack alla snälla för hjälpen.
Jag har gått igen katekismilängden flera gånger och blir mer och mer övertygad om att Oluf Nilsson är den rätte.  Någon ålder är inte utsatt på någon, men eftersom barnen, Peder/Per, Kirstina och Karna,  har blivit betygsatta i sin kristendomskunskap, så kan de rimligtvis vara giftasvuxna. I nästa bok 1691 är alla borta. Antingen har de flyttat, eller så har pappan dött och barnen gift sig. Kerstina gifte sig 1686 i Stora Herrestad enl hennes dödsnotis, så jag tycker att allt har ramlat på plats och skriver in det i mitt Disgen
1696 No 49 finns en Pär Olsson med Moder Metta? och dotter Ingar. Detta skulle kunna vara Karna och Kirstinas broder Peder, som bor med sin moder Änkan Metta, men hur skulle man kunna gå vidare för att konstatera om man är rätt ute.
undrar
Lotte
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies