priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet

genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Sven, Löderup (M), död 16942010-01-06 11:56

Dela efterlysningen på FacebookDirektlänk http://forum.scangen.se/?svar=17092
2009-12-29 17:13 

Dödnotisen innehåller mycket text, som jag bara kan läsa en liten del av, och därför ber jag om hjälp från mera läskuuniga att tyda texten. Den rör en olyckshändelse med dödlig utgång, men jag förstår inte om något olagligt har agt rum eller inte.. Dessutom anger texten att något i Jönköping är berört - med vad.
Källa: Arkiv Digistal Löderup C: 1 1684-1788, sida 321 (GID 1678.43-38800)
Tacksam på förhand för hjälp/Mats JanhedenKlicka för en större bild

2009-12-29_Sven_Svensson_doednotis.jpg
  SVAR 2009-12-29 19:41

Hej Mats.
Jag gör en snabb transkribering här och hoppas att det finns någon som kan räta ut frågetecknena.
Något brottsligt var det inte, utan han vart yr och kunde inte sitta sysslolös. En sparre i takstolen skulle förstärkas och han föll på tröskeln till ladan så illa att kniven han hade i handen träffade ansiktet.

"D. 19. war Dom: XI P. TRIN jordades Swen Swensson i Högestad
som genom en olycklig händelse dödde d 4 julii. Ty efter han i
tree weckors Tyd siuklig warit hade ock så hufwudyhr, at han raglade
hyt ock dyt, ehuru? han gick, ock kunde lijkwäl br...delst sin
flytig och huusachtig-heet icke wara stilla inne. utan gick allestä-
des ock sågh sitt huus ock heem til godo, hände sig när han D-
4 julii gick i logan, ock tilskaar en ny nagla där med att
fästa en bräcklig sparre ock skulle ingå i ladan at han
staplade på tröskelen och således på Knyfwen den han tillyka med
nageln i händerna hade, föll omkull öfwer Tröskelen och i det
samma fick af Knyfwen ett Sting under Högra kinden up uth hu-
fwudet at Han däraf wid 1½ timmas förlopp död bleef. Hvil-
dom? caf?? Tingsrätten här i IngelstadHärad Skärskodat ock pröfwat
Skiäligit, at dhen döde efter Lands?? öflige Ceremonier fingo åth-
niuta Christnad Jord ock ordentligen begrafdes. Samma Dom Kongl.
JönKiöpings Hofrätt approberat. Dhen dödes ålder war 38 åhr 2 M någ. dagar."

  SVAR 2009-12-30 13:23

Hej!

Sven Svensson avled i "Hagestad" och bodde där på no 7.
Han raglade hit och dit "var" han gick
"förmedelst"
"vilken casum" =vilken händelse
"Landsens"

Hela det här målet utreds av Ingelstad häradsting och är omfattande med vittnesmål och här framkommer även att Sven led av fallandesjuka, vilket även hans fader lidit av. Är Sven Svensson en ana till dig?

hälsar Bengt i Borrby
  SVAR 2010-01-06 11:56

Hej Jan-Erik samt Bengt i Borrby!
Stort tack för er hjälp med att tyda texten. Jag hade inte klarat det själv. Ni har nu gett mig en fin läsövning.
Troligen är Sven Svensson en ana till mig. Han är i så fall min MM MM MF MF, och har någon av er mer uppgifter om Sven, framåt eller bakåt i tiden, tar jag gärna emot dem.
Mvh/Mats Janheden
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies