genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Brandstedt, Anders, Södra Åby, Ryttare, född ca 17302009-12-22 21:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=17022
2009-12-22 12:14 

Skomak. o. ryttare i S.Åby. Sällsamt levn.öde. Både han o. hustr. dömda till halshuggn. Blev benådade. Han hamn. på fästningsarb. i Stralsund, hon på
Långholmen. Har försökt "nysta" upp denna fam. levnadshistoria, men har kört fast. Har en hel del uppgifter, men behöver hjälp för att komma vidare, tyvärr saknas det en del kyrkoboksuppg. för denna tid. Möjligtvis kan det finnas något i militära register och domstolsprotokoll.
Hälsn.  Anders A
  SVAR 2009-12-22 12:45

Hej Anders, du har letat efter uppgifter om Brandstedt länge har jag sett! Om du inte gjort det än tycker jag definitivt att det kan vara värt besväret att leta upp domstolsprotokollen. Det verkar ha varit ett allvarligt brott eftersom han blev dömd till döden, och då finns som regel en hel del om honom som person och hans levnadsbakgrund.

Ta reda på när han blev dömd och vid vilken häradsrätt, och beställ fram domboken för läsning (finns nog bara på Lunds landsarkiv än så länge). Antagligen har det också varit uppe i högre instans (Göta hovrätt), kanske hos kungen, eftersom de fick sina straff sänkta. Har du någon aning om vad de gjort?
  SVAR 2009-12-22 14:32

Jo, jag har en del domstolsuppg. på vår namne. Dömd för mordbrand. hustr. för mordförsök, tre av barnen inblandade. Kan det ev. finnas uppg.  som berättar när Brandstedt o. hustrun dog, i Stralsund resp. på Långholmen?Brandstedt blev antagen som skom.gesäll i Ystad 1752, gifte sig där 1756. Skomakarskråets böcker oläsliga (enl. uppgift), kan inte hitta Brandsteds föräldrar eller födelseort, men skulle kunna vara Brandstad?    Hälsn.  Anders
  SVAR 2009-12-22 21:27

Ytterl. uppgifter. Domarna verkställdes 1795. De inbland. barnen: Maria Andersdott. f.12/10 1774, vid aktuella tid pig. i Ammarp, L.Slågarp. Hanna f. 26/7 1778, pig. i S.Åby.  Ola f. 26/6 1772, värv. till Enkedrottn. Lifreg. Stralsund, tog namnet Silfverberg. Har ej heller lyckats följa barnens fortsatta öden.

Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies