genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson Hill, Anders, Horn (Skövde), född 18282009-12-06 13:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=16809
2009-12-05 14:28 

Hej!
Jag söker Anders Larsson Hill född 22/12 1828 i Horn, han var skräddare i Horn.
Jag letar efter hans föräldrar och dödsdatum, har riktigt kört fast här.

MVH
Annica
  SVAR 2009-12-06 13:39

Hej!

Detta är Horn i Skaraborg. Arkivet förstördes i en brand 1860 varför det är begränsat med tillgång till information.
Hittade dock Anders Larsson Hills och hans hustru Lotta Svensdotters  Vigsel i Väring 1858-11-07 och där anges att hans föräldrar var Lars Andersson och Ingrid Svensdotter (Väring E:2, GID 712.24.39200).
Hos Anders Larsson Hill i Horn finns i Hfl 1861-1872, i Undantagsstugan Enkan Ingrid Svensdotter f 1782 i Horn, död 1862-08-03. Likaså i Hfl 1860 står hon som Undantagsenka.

Dock så hittade jag följande som slår sönder antagandet om den Ingrid jag nämnde ovan.

Hittade Ingrid Svensdotters Bouppteckning. Den finns i Binnebergs häradsrätt F II:42, 1862 No 13 (Källa: Arkiv Digital SE/GLA/11023 Binnebergs häradsrätt FII:42 (1861-1862) Bild 323)
Där framgår bla ...
...Närvarande Bemälte Änkans Arfvingar, Sönerna Anders, Johannes och Jonas Janssöner, hvilka alla äro myndiga. Sonen Jonas tillsades att uppgifva boet...
Underskrivet av Jonas Jansson

Alltså - troligen fel Ingrid Svensdotter.

Anders Larsson Hill dog 1910-11-02 i Horn (Källa GID 633.24.1900, [Skaraborg] Horn, SCB, Död, 1898 - 1920, 0-0, Bild 19 av 82 )

Mats

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies