genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rustång, Nils Läshjälp, Håslöv, född 17902009-10-25 13:19

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=16243
2009-10-23 14:33 

Enl. inflyttn.sedel, V.Klagstorp,aug. 1819, var Husaren Nils Rustång f. i Håslöv 4/9 1790.
Men i Håslövs födelsebok föddes ingen Nils 4/9 1790, men d. 20/4 samma år föddes en
Nils, som fader kan jag läsa Lars Jeppsson - Men inte resten!

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2009-10-23 15:12

Kompletterande uppgifter.
Nils Rustång dog i V.Klagstorp 1834, han är noterad som husar, jag antar att han då var förlagd vid husarreg. i Malmö, men han finns inte i Knektregistret. Eller finns det ett särskilt register över husarerna ?

Anders A
  SVAR 2009-10-24 22:46

Mera Rustång. I husf.h.l. Hököpinge 1818-22, finns N. Rustång på nr 13-31? hos åbon Truls Pålsson o.h.h. Ingeborg Pehrsdott. m. fam. Trol.vis var det denna Ingeborg Persdott. som var gudmor vid dopet av N. Rustångs dott. Anna i V.Klagstorp 1820. Men är hon också mor till Nils Rustång?  1790  6/9 föddes i Vellinge en gosse, Nils, färäldrar
Rytt. Anders Skånberg o.h.h. Kirstina Hansdotter. Är det Nils föräldrar? Det finns två And.
Skånberg i Knektreg., en husar på Sk. Husarreg., en Rytt. på Sk. Dragonreg., båda födda
ca 1762 ? Är det samma person? And. Skånberg är sedan försvunnen i husf.h.längderna.  Finns det någon som vet mer?
Hälsn.  Anders A
  SVAR 2009-10-25 10:32

Nils Rustång är inte son till And. Skånberg, 1808 finns Skånberg med ännu en Nils, 2 år gammal. Men!  I inflyttn.sedel, Hököp. 1805-10, GID 1270.3.48400,: Husaren vid Månstorps Compani, Nils Pålsson Rustång, född i Håslöv, enl. egen utsago 20 år. Kom då från Vellinge 1810. Behöver hjälp m. att läsa inflyttn.sedeln i sin helhet.

Anders A
  SVAR 2009-10-25 13:19

Knektregistret: Aktnr SH-05-0047-1808. Nils Rustang (annan stavn.) Född 1781?, död
16/5 1834 (9/5 1834) Komp. Månstorp. Rusthåll Hököp. 14,32. Socken Hököpinge.
Enl. egen utsago hette han Nils Pålsson Rustång, född i Håslöv 1790. Men vad hette föräldrarna? Truls Pålsson f. 1760 i Hököp. o.h.h. Ingeborg Pehrsdott. f. 1765 i Hököp.
ev. S.Åkarp?. Noterade barn i husf.h.längder 1818-22, son Pehr f. 1794, döttrar Karna 1797, Anna 1803. Det fanns som sagt en gudmoder Ingeborg Pehrsdott. Vid Rustångs
dop av dott. Anna i V.Klagstorp. (kommer visst inte längre just nu)
Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies