genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Troedsdotter, Sissa. Läshjälp., Visseltofta. Kristianstad Län., död 17062009-10-13 11:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=16103
2009-10-12 23:51 

Hej!
Önskar hjälp att tyda Jöns Carlssons hustru Sissas död.  Kristianstad, Visseltofta, Inflyttning,Utflyttning,1690-1747  Bild 115 av 194  GID: 1721.28.85600
MVH/Margaretha.

Klicka för en större bild

2009-10-12_Joens_Hustru_1..JPG
  SVAR 2009-10-13 00:20

Dom: Misericord: Begrofs Jöns Carlssons hustru Sidzela
Troedzd. benämbd som doo Annen Påskedags Morgen
Effwen ock af Mässlingen utj sin ålders 14de åhr


Vet inte riktigt vad som menas med "Effwen ock", kan det vara så att fler dog av mässlingen samma år?

Hustruns ålder låter ju väldigt konstigt att hon skulle vara så ung, men det är inte helt omöjligt om de precis var nygifta, för vid denna tid kunde flickor på 13-14 år bli bortgifta. Men kanske är åldern felskriven? När gifte de sig?
  SVAR 2009-10-13 00:57

Hej Anders!

Tack för hjälp. De gifte sig 1704. Det måste väl va en felskrivning på Sidzelas ålder, annars skulle hon ju bara va 12 år när de gifte sig.
Jöns gifter om sig 1707. Än så länge har jag bara att Jöns var född omkr. 1681. han gifter för tredje gången 1722.
Jag skickar en bild på Jöns andra hustrus död 1721, om du vill hjälpa mig tyda vad det står om henne. Samma bok som ovan Bild 129 av 194   GID: 1721.28.87000

Klicka för en större bild

2009-10-13_Joens_Hustru_2..JPG
  SVAR 2009-10-13 01:48

Dom. 12 p. Trin. begrofz h. Kirstina Lassasd.
ifrån Häslehult, hwilken eftter itt stilla och enfal-
digt lefwerne blef död d. 19 Aug. och lades
? mitt emillan Wapnhuset och Wästre
?; 36 åhr gl.


Det där med åldern på Sidzela var intressant. Vore något av rekord om hon bara var tolv år då dom gifte sig. Jag har en ana också i Göinge vid samma tid som gifte sig vid ännu inte fyllda 14 år.
  SVAR 2009-10-13 08:45

Enligt dödboken för Osby så dör en hustru i barnsäng vid sitt andra barns födelse. De hade varit gifta i 2,5 år, vilket stämmer med vigselboken. Hon uppges vara 14,5 vid dödsfallet. (Jag har tyvärr inte de exakta källhänvisningarna till hands nu.)

Hälsningar, Mikael!
  SVAR 2009-10-13 11:36

Hej!
Dödsfall i mässling rapporterades från åtta socknar i nordöstra Skåne under månaderna april, maj o juni 1706.
"Efwen ock" betyder just att även i föregående notis - en hustru "uti sit 37de åhr" ... "doo af mässlinger".
Samtidigt grasserade kopporna.
Det verkar som om prästerna där uppe i norra Skåne kunde skilja de båda farsoterna åt. Det är ingen självklarhet. Smittkopporna - de små kopporna (=smallpox) i motsats till de stora (= la grande pox = syfilis!) - kallades på sina håll också barnepocker och storemässlingen. Och så fanns det något som hette röde mässlingen, ytterligare en sjuka att hålla reda på.
Jag har skrivit om det i min avhandling - "Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne". Kapitel 4 - "Andra sjukdomar i tiden".
Hälsningar! Bodil P
  SVAR 2009-10-13 11:50

Hej Anders och Mikael!

Tack för hjälpen Anders. Det var verkligen unga hustruar. Jöns Carlsson är min mans fm fm mf far. Jöns tredje gifte 1722 är med Nilla Johansdotter hon är då omkr. 22 år. Nilla är fm fm mf  mor till min man.

Mikael om du är den jag tror, så skulle jag gärna vilja ha kontakt med dig. Det är om mina anor  Pehr Tuwfesson f. 1764 i Bökeskog Osby gift med Sissa Larsdotter f. 1770 Vikenstorp.  Min mailadress är    olofssonjm@hotmail.com  

Hälsning Margaretha.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies