genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansson, Anders, Västra Vemmenhög, född 17062011-09-12 17:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=15651
2009-09-07 12:55 

Anders Hansson,f.ca 1706, d.1780, g.m. Marna Trulsdotter f.ca 1713, d.1789. Åboar på V.Vhg nr 16. Har förgäves försökt hitta ytterligare en generation bakåt, men har gått bet på detta.
Har inte heller lyckats reda ut vem som övertog nr 16 efter Anders Hansson.
Finns det möjligtvis någon som sitter inne med ytterligare uppgifter?

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2009-09-10 13:57

Postade av misstag detta i e-postlistan för en stund sedan, så det här lär blir en dublett. Sorry!

Hej Anders,

Jag har ingen anknytning till dessa personer, men tyckte att det kunde vara en övning och utmaning att se vad jag kunde hitta.

På V. Vemmenhög nr 16 bodde en Hans Andersson och h. Marna Trulsdotter. De kom dit någon gång mellan 1737 och 26/4 1740 när dottern Anna föds, och bodde där ännu 25/2 1780 när Hans dog. Han uppgavs då vara 74 år och alltså född 1706. Änkan Marna dog 17/4 1787 i Önnarp. Hon uppgavs vara 71 år gammal och alltså född 1716. Hon var inhyst på nr 15 hos dottern Anna och mågen Jöns Jönsson, vigda 18/2 1763 i V. Vemmenhög.

Jag är tämligen säker på att Hans var son till Anders Gertsson och h.h. Gertrud, som bodde i Öremölla nr 20-21 i Skivarps s:n. Det finns ingen födelsebok som kan bekräfta detta, men väl en bouppteckning efter Anders Gertsson upprättad den 3/8 1747 (Vemmenhögs häradsrätts arkiv serie FIIb volym 7 nr 14 och 14a). Gertrud bodde kvar ett par år, men sedan vet jag inte vart hon tar vägen. Ingen bouppteckning finns bevarad efter henne.

Jag tror att Marna var dotter till Truls Mårtensson och h.h. Elsa, som bodde i Önnarp nr 10 från senast 1715. Dopbok saknas i Önnarp och det finns ingen bouppteckning bevarad efter vare sig Truls eller Elsa.

Dottern Anna som nämns ovan bars till dopet av "Elsa Truls Mårtens". Det finns inga andra sådana i vare sig socknen eller grannsocknarna. De har
en dotter Marna som bor hemma i Önnarp fram till 1737. 1742 saknas hela familjen och jag har inte lyckats återfinna dem.

Det finns en lucka i mantalslängderna för V. Vemmenhög mellan 1773 och 1786. I den senare har nr 16 slagits ihop med nr 20 och innehas av
häradsskrivaren Kristoffersson m.fl. Det verkar inte som att någon där har anknytning till Hans familj, så jag tror att änkan sålt gården.

Det var försök till svar på dina frågor. Här följer nu en hel avhandling med sådant som jag antecknat under resans gång.

Mvh,
Jonas

---

Anders Gertsson övertog Öremölla nr 21-22 efter sin far som dog 1701, enligt mantalslängden. I katekismilängden för 1701 var Anders då ogift och 24 år gammal, d.v.s. född 1677. Fadern Gert Nilsson var 64 år och alltså född född 1637. Modern Johanna Pärsdotter var 60 år. Det finns inga bouppteckningar bevarade efter någon av dem.

I katekismilängden för Skivarp 1683 har Gert Nilsson endast dottern Elsa, medan han 1684 endast har sonen Anders Gertsson. Framöver anges
inga andra barn än Anders.

I dito 1737 hade Anders sonen Hans och döttrarna Marna och Bereta. 1742 endast dottern Bengta (kan vara samma som Bereta).

Hans Anderssons dotter Christensa född 12/12 1741 i V. Vemmenhög, bars till dopet av "Giertrud Anders Gierts".

---

1787 "d 17 aprill dödde Hans Anders änka i Önnarp af ålderdomsswaghet war 71 åhr gammal begrofs d: 13 Maij" [Önnarp C:2 s.108].

Mantallängd 1787 n:r 15 "Jöns Jönsson, hust, son Trulls 20, 4 yngl, swärmoder Marna". Marna saknas 1788.

Bouppteckning efter Marna upprättad 1787 14/5 [Vemmenhögs häradsrätts arkiv volym FIIa:38 nr 18].

I Önnarp saknas mantalslängder mellan åren 1728 och 1742. 1728 är Truls Mårtensson gift, men inga barn finns antecknade. 1742 har hela familjen flyttat, som jag nämnde ovan. I katekismilängden för 1715 bor på nr 10 "Truls Mårtensson, hustru Elsa, pigan Dorothea, gosse Nils". Sedan är det ett hopp fram till 1735 då det står "Truls Mårtensson, hustrun, dotter Marna [flera drängar och pigor]". 1737 är det samma och 1742 är
de inte längre kvar i den längden heller.

---

Förutom ovan nämnda Anna och Christensa (som dog 27/7 1757 "i 15 års ålder, warit sjuk sedan hon war på 4:de åhret") hade Hans och Marna
barnen: Truls (f 16/12 1743), Lars (f 17/3 1746, d 17/4 s.å.), Mätta (f 15/2 1750 15/2, d 2/4 s.å.), Elna (f 14/3 1751), Lars (f 12/2 1754), Nils (f 28/9 1758, d 16/11 s.å.), Elna (f 16/10 1759, d 17/3 1760) och Christensa (f 18/7 1762, d 17/4 1772). Den första Elna bör ju ha dött, men jag har inte hittat henne i dödboken.

Enligt mantalslängderna hade de även sönerna Anders och Rasmus, samt dottern Karna. De saknas i födelseboken.

Anders Hansson var f 5/9 1747 i V. Vemmenhög enligt husförhören, men saknas i FB [Östra Vemmenhög AI:1 s.20]. Han var bosatt på nr 8, vilket
han fick genom gifte med Boel Matsdotter 12/4 1773 (*). Hon dog 13/3 1776, 30 år gammal, utan barn. Anders gifte sedan om sig med Karna
Månsdotter. Har noterat barnen barnen Boel f 31/5 1779, Hans f 17/7 1780, Boel f 19/9 1782, Boel f 25/3 1785, Hans f 2/12 1787. Kanske finns
fler. Vet inte när Karna dog, men i ovanst. HFL är han gift med Mätta Jönsdotter f 9/4 1753 i Lindby.

(*) Nr 8 & 18 var rusthåll under Södra skånska kavallerireg:t. Byten av rusthållare skulle godkännas av kompanichefen och antecknades noga i så
kallade rusthållsförändringslängder. I den framgår att Boel tidigare varit gift med rusthållaren Nils Michelsson som testamenterat rusthållet
till henne och att de inte hade några barn [Malmöhus läns landskontor volym GIab:4, Borrby kompani 1773].

Rasmus Hansson var f 16/4 1757 V. Vemmenhög enligt HFL, men saknas i FB (**) [Östra Vemmenhög AI:1 s.21]. Han var då ogift och dräng på nr 12. I mantalslängden för år 1800 är han inhyst hos Anders på nr 8 och noterad som krympling ("Ihs Broder Rasmus Hansson").

(**) I dopboken får en Hans Rasmusson en son Rasmus 6/4 1757. Det är inte en förväxling, utan båda Rasmus lever längre fram.

Truls Hansson var gift med en Boel och var ofta fadder åt syskonbarnen. Har inte följt upp dem. De förekommer inte i Östra Vemmenhög AI:1.

---

V. Vemmenhög nr 16 innehades från omkr. 1715 till minst 1737 av en Jöns Åkesson. Hans fru hette Ingar och de hade sönerna Jöns och Tuve. De blir nu istället bosatta i Önnarp på nr 15 som tidigare endast "brukats under nr 1". I katekismilängderna för Önnarp framgår att de även hade dottern
Christensa. Sonen Jöns blev brukare 1744 och fadern inneboende.

Av rusthållsförändringslängderna framgår att "Rusthållaren David Mandorf transporterat denna Rustningsdehl [nr 15] på Landboen Jöns Jönsson genom skrift af d 6 Julii 1752 emot 1250 D: S:mnts afgift" [Malmöhus läns landskontor volym GIab:3].

Som jag nämnde tidigare dog Marna Trulsdotter här och var antecknad som svärmor till Jöns Jönsson och Anna Hansdotter. Antingen var Jöns äldre än Anna och gift tidigare, eller så är det frågan om 2st Jöns Jönsson, far och son. Har inte grävt djupare i detta.

Jöns Åkesson var ev. son till Åke Nilsson och h.h. Mätta som bebodde V. Vemmenhög nr 17 från minst 1699 till omkr. 1735. De hade 1711 en son
Jöns, som saknas 1715 när Jöns Åkesson första gången står för nr 16. Åke och Mätta hade även minst sönerna Nils och Rasmus samt dottern Ingar. Nils övetog nr 17 före 1732 och Åke och Mätta blev inhysta. De saknas från från 1737.

Som sagt, en hel avhandling. Lycka till
  SVAR 2009-09-10 16:57

Jonas!  Jag är stort imponerad! Har länge "tröskat" m. kyrkböckerna, nu fick jag äntligen namnet på FFFFFFFF och kan börja sammanfatta min släktkrönika. Betr. barnen har jag ganska bra koll på dessa. En av pågarna blev smed där yrket sedan gick i arv. Många av ättlingarna har suttit på
rusth.gårdar i V.Vhg. På nr 8 har släkten funnits i 400 år. Ett  av ätteläggen hamnade på nr 16 men det var först  1888. Konstigt nog verkar det som om ingen av A.Hanssons många barn
övertog gården? Än en gång, Stort Tack (du måste tillhöra proffsgänget!)
Hälsningar
Anders A
  SVAR 2009-09-10 19:24

Jonas! Hej igen, har inte hunnit hämta mig riktigt, ser ju att du fått med ytterligare en generation, så nu skall det vara
nio F ! Ser också att det fanns fler barn i Hans o. Marnas äktenskap, jag har "bara" hittat 11.
Karna Månsdotter dog 3/5 1800 i V.Vhg.
Nu blir det ytterligare några sidor i släktkrönikan! (som blir en ganska diger historia)

Ha det bra!
Hälsningar
Anders A
 
  SVAR 2009-09-10 23:59

Hej Anders,

Vad kul att du blev glad!

Det verkar stämma med Anders Gertsson, men kolla ändå bouppteckningen i Lund om du har möjlighet. Det är alltid bättre att vara helt säker. Det borde väl gå att hitta Truls Mårtensson och hans hustru också med lite idogt letande i grannsocknarna. Eftersom de var gifta och stod för gården från omkr. 1715 så kan man väl gissa att de var födda runt 1690. De var då i 50-års åldern 1742 och borde väl finnas någonstans tycker man.

Beträffande gården så är det ju inte alls omöjligt att det står något i bouppteckningen efter Marna om hur och när den såldes. Jag kollade lite i skifteshandlingar i Lantmäteristyrelsens arkiv utan att hitta något speciellt. Men nr 16 var i alla fall tre längor i u-form, öppen mot och sammanbyggd med nr 19 som också hade tre längor, så att de fick en gemensam stor innergård. Det måste vara ganska ovanligt.

Skriv gärna här och berätta om bouppteckningarna o.s.v. Det skulle vara kul!

Mvh,
Jonas
  SVAR 2009-09-11 11:57

Hej igen! Jag kollade lite i morm. register. Gert Nilsson f.1637 i Öremölla, d.1701, g.m. Jo-
hanna Pärsdott. f.1641, d.1701. Barn: Rasmus f.1669, Elsa 1673, Anders 1677,  Karna 1679,
alla f. i Öremölla. Inga ytterligare uppg. betr. Anders Gertsson, men jag skall nu beställa boupp-
teckningen. Marna Trulsdott. bouppt. har jag, men här finns inget om försäljn. av gården. Enl.
din notering satt And. Gertsson på Öremölla nr 20-21. Det betyder att den numera så gott som
utplånade byn en gång hade minst 21 gårdar! skall beställa en gammal karta över byn. Jag har
f.ö. alla mina gamla  släktgårdar kartlagda före enskiftet.
Vi hörs! Hälsn.  Anders A     aa@okraft.nu
  SVAR 2009-09-11 23:22

Fortsättning.
Hans o Marnas dott. Anna f.26/41740,d.4/3 1806 i Önnarp 15. Vigd 18/2 1763 i V.Vhg med
Jöns Jönsson f.1719 i V.Vhg,d.29/9 1794 i Önnarp 15. De fick 7 barn där äldste sonen Truls
f.7/1 1764 övertar gården efter att ha gift sig med Mätta Jönsdott. från Grönby. De får 5 barn.

Ytterligare några namn i bokföringen!  Ser först nu att jag frågade på fel namn i mitt första in-
lägg. Klantigt!
Anders A
 
  SVAR 2009-10-12 11:27

Jonas!
Återkommer och berättar att jag nu fått "översatt" bouppteckn. med intressanta uppg.,
efter Anders Gertsson, som också bekräftar att han är min anfader. Dessutom fick jag ytterligare en generation! Detta tack vare din insats!

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2009-10-12 15:49

Hej!
Jag har i min släktforskning en Gert Larsson född omkring 1670 i Önnarp och som dog 1734 i Anderslöv. Hans föräldrar var Lars Gertsson (Tingsskrivare och Åbo) och var gift med Pernilla och de bodde troligtvis i Önnarp.
Nu undrar jag om denne Lars Gertsson är släkt (bror?) med Anders Gertsson som ovan beskrivits????
Hälsn
Werner Otterman
  SVAR 2009-10-12 16:52

Hej Werner, det var ett tag sedan vi hade kontakt, om jag minns rätt så har vi (någonstans) gemensamma anor. Gert Nilsson i Örmölla hade , vad jag ser, fyra barn,
inget av dem hette Lars.  Gert o. Gertsson är ett ovanligt namn i den här släkten, de första jag träffat på bland hunndratals familjer. Så för närv. kan jag inte se någon anknytn.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2009-10-15 09:47

Hej Anders!
Tack för Ditt svar. Gertsson är ju som Du säger inte så vanligt så jag hoppades kan kunna hitta ett nytt spår.
Hälsningar
Werner
  SVAR 2009-10-17 11:59

Hej Anders,

Det var ju verkligen kul!

Är bara glad att jag kunde hjälpa till.

Hälsningar,
Jonas
  SVAR 2011-07-26 11:00

Hej igen,

Det tycks som att Anders Gertsson år 1707 var gift med en Anna Hansdotter, dotter till en Hans Andersson (så vida det inte fanns två Anders Gertsson, jag har glömt det mesta om den här forskningen och har inte dubbelkollat med några mantalslängder)..

Den 21/3 1707 görs bouppteckning i Ystad efter borgaren Olof Andersson, gift med Elna Persdotter.

Hans arvingar:

- brodern Bengt Andersson, bonde i Östra Vemmenhög

- brodern Nils Andersson i Källstorp

- systern Sissela Andersdotter, gift med bonden Bengt Larsson i Östra Sjörup.

- barnen till avlidna systern NN Andersdotter, gift med bonden Per Jönsson i Dybeck:
-- Lars Persson, 30 år, Snårestad
-- Nils Persson, 20 år
-- Anna Persdotter, gift med bonden Hans Persson i Dybäck
-- Agnes Persdotter, gift med bonden Anders Bengtsson i Västra Vemmenhög
-- Kirstina Persdotter, 22 år, ogift och piga
-- Sissa Persdotter, 16 år, piga

- barnen till avlidne brodern Hans Andersson
-- Lars Hansson, 24 år
-- Nils Hansson, 26 år, i Östra Vemmenhög
-- Anders Hansson, 22 år, "i kriget"
-- Olof Hansson, 20 år, i tjänst i Almaröd
-- Jakob Hansson, 18 år, i tjänst i Örmölla
-- Per Hansson, 15 år, i tjänst i Almaröd
-- Erik Hansson, 10 år
-- Anna Hansdotter, gift med Anders Gertsson i Örmölla

- barnen till avlidna systern NN Andersdotter
-- Per Larsson, bonde i Örmölla
-- Jöns Larsson i Örmölla
-- Eskil Larsson, 26 år, i tjänst i Skivarp
-- Anders Larsson, 15 år, i tjänst i Örmölla
-- Kirstina, 22 år, gift med Mats Jakobsson i Örmölla
-- Anna Larsdotter, gift med Rasmus Matsson i Sjörup
-- Kirstina Larsdotter, 22 år, piga
-- Bengta Larsdotter, piga
-- Boel Larsdotter, piga

Hoppas det här kan vara till glädje,
Jonas
  SVAR 2011-07-26 21:02

Hej Jonas!
Vad trevligt ( och överraskande) att ha dig på "tråden" igen - och nu med ytterligare uppgifter på min gamla bondesläkt! Och jag som trodde att jag hade allt material, som ev. skall bli en bok: "En bondesläkt i Vemmenhög under 400 år"- som nu ser ut att få ytterligare ett par kapitel!
Sitter just nu i en sommarstuga på Tjörn, utan mitt material, men återkommer till hösten. Tack så länge!

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-07-27 19:28

Hej Anders!

Ja nog har man annat att göra på Tjörn än släktforskning, hehe. Själv kunde jag ju naturligtvis inte låta bli att titta lite till.

- Anders Gertsson i Öremölla var som tidigare nämnts ogift i slutet av 1701. Sen är det en lucka fram till slutet av 1708 (MTL 1709). Han är då gift, men hustruns namn anges inte. Först 1711 framgår att han är gift med Sissa Larsdotter. Men eftersom Hans Andersson föddes 1706, är han alltså son till Anna Hansdotter ovan (och har ju då fått namn efter sin avlidne morfar).

- I katekeslängden 1732 nämns sonen Lars och dottern Anna (samt Bereta och Bengta). Lars bör ju med samma logik vara son till Sissa Larsdotter. Dottern Anna likaså, med namn efter 1:a hustrun. De finns även där 1735, men inte 1737. Och ingen av dem nämns i bouppteckningen efter Anders 1747 [Vemmenhögs häradsrätt FIIb:7 nr 14 och 14a].

- Dottern Kerstina g.m. Lars Andersson, levde på Skivarp nr 8. Hon dog 10/10 1792, 78 år gammal, och alltså född 1714. Maken dog 1775. Bouppteckning gjordes 1/3 i vilken nämns barnen "Äldste sohnen Pehr Larsson, rusthållare i Mosby; andra dito drängen Anders Larsson, myndig; tredje dito Lars Larsson, äfwenledes; yngsta dito Hans Larsson, jämwäl myndig. Äldsta doteren Sissa, gift med åboen Lars Pehrsson i Steglarp; andra dito Anna, gift med rusthållaren Pehr Påhlsson i Åhlamöllan; yngsta dito Hanna, ogift, 22 åhr g:l" [Vemmenhägs häradsrätt FIIa:26 nr 11].

- Dottern Marna g.m. "Jeppe Jönsson i Gärdslöv", dog 5/7 1791 i Önnarp, 72 år, d.v.s. född 1719. Jeppe Jönsson dog i 3/1 1764 i Önnarp nr 10, 56 år och alltså född 1707. I bouppteckningen nämns förutom änkan, sonen Lars Jeppsson 16 år gammal och å hans vägnar farbröderna rusthållaren Klaus Jönsson i Västra Vemmenhög och Jöns Jönsson i Önnarp [Vemmenhägs häradsrätt FIIa:15 nr 8].

- Dottern Bereta uppges vara 26 år 1747 och Bengta 24, d.v.s. födda 1721 resp 1723.

- Sissa Larsdotter levde 1735, men inte 1737. Det finns ingen bouppteckning efter henne. 1742 har Anders gift sig med Gertrud Jönsdotter. Med henne hade han enligt bouppteckningen inga barn (de kallas "mansens barn"). Gertud uppges vara dotter till Jöns Larsson från Öremölla, vilket bör ha gjort henne till kusin med 1:a hustrun Anna Hansdotter (se förra inlägget).

- Enligt mantalslängderna bor Gert Nilsson m.fam. på kronohemmanet Öremölla 21 och 22 från åtm. 1796 (mtl 1797 är första längden med gårdsnummer). Men i katekeslängderna bor de på olika nummer i varje längd. Vet inte hur man ska tolka det. Jag tror på mantalslängderna.

- Rasmus Gertsson bodde på Öremölla nr 4. 1699 hette hustrun Hanna Jönsdotter. 1715 var han istället gift med en Elsa och hade sönerna Hans och Gert.

Ja, det var väl allt jag kunde vaska fram den här gången. En ny mor till din ana alltså!

Mvh / Jonas
  SVAR 2011-07-27 19:33

En plump... Gert Nilsson bodde så klart på Öremölla från åtm. 1696, inte 1796. Mvh / Jonas

  SVAR 2011-07-27 20:42

Jonas!
Tack för ytterligare pusselbitar!  Jag kan ju nämna att när jag började släktforska som pensionär för en 5-6 år sedan, visste jag i stort sett inget om släkten och jag beklagar att  min far
inte  fick följa med
på den här släktresan som i vissa delar börjar på 1500-talet. Vill gärna erkänna, att trots hundratals timmar av grävande i kyrkboksmaterial etc., så utan hjälpav andra forskare ( som ex.vis dig) hade jag inte kommit så värst långt. Jag har också haft turen med att denna massiva bondesläkt varit koncentrerad till några få byar i Vemmenhögs härad. Jag har bara hittat en, säger en, person från grannlandet Sverige. Han var smålänning och ryttare och kom   från Ingatorps socken i Småland. Han deltog bl.a.
i  Karl XII  i Ryssland. Om hans bravader där har jag skrivit en särskild berättelse. (men den berättelsen är kanske väl lång för att relatera här)


Hälsningar
Anders A

  SVAR 2011-09-12 17:29

Jonas!                                                                                                                                                                                                     
Det blev många ättlingar till borgaren Olof Andersson o. Elna Persdotter!  Jag har tyvärr inte lyckats reda ut anorna  till   FF FF FF FM  Anna Hansdotter, f. ca 1690.  Fadern hette Hans Andersson och var troligen bonde i Skivarp/Örmölla. Alla barnen finns ju i den här regionen!
FF FF FF FF  Anders Gertsson var alltså gift tre gånger.  Efter hans död 1747 gifter Gertrud Jönsdotter f. ca 1713, d. 1787,  om sig med ett namn som jag  slarvat bort  (enl. hennes bouppt. 1787) , där det finns två barn, Pernilla f. 29/12 1749 i Örmölla, gift med kronoåbon Christoffer Christensson, Torsjö nr 7.   Sonen Per f. 1752 som blir nämndeman i Torsjö nr 17.
Jag har heller inte lyckats hitta uppgifter på Gertrud Jönsdotters föräldrar, mer än att fadern hette Jöns Larsson och var bonde i Örmölla.    Vid arvsskiftet efter Anders Gertsson, skickade Jöns Larsson en inlaga till tingsrätten där han försöker rädda dotterns hemgift undan Anders barn i de förra giften!  Arvingarna var då: Sonen Boställsbonden  FF FF FF F, Hans Andersson från V. Vhg, döttrarna Kerstin Andersdotter, Marna Jeppa Jöns från Gerdslöf,  dott. pigan Bereta 26 år.  dott. pigan Bengta  24 år.
Det är väl vad jag bl.a, med din hjälp, lyckats reda ut.
Skulle vara intressant att veta vad den här borgaren Olof Andersson från Ystad, sysslade med?

Anders A
  SVAR 2011-09-12 17:49

Inte heller Sissa  Larsdotters anor har jag hittat  (Anders Gertssons andra gifte)

Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies