genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Björn. Läshjälp., Loshult (Skåne), död 17732009-08-24 16:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=15344
2009-08-23 14:49 

Hej!
Någon som kan hjälpa mig att fylla i frågetecknen och tyda resten av det som står på Björn Svenssons död, och se om det jag tytt själv är rätt.

Kristianstad,Loshult,Födde,Vigsel,Död 1739-1788  Bild 213 av 303 Gid:1454.24.34000

den 15 Juli begrofs Gifta Mannen och Rusthållaren ? och ? Björn Svensson i Loshult, han var född uti Höghult den 30 Januari 1704: fadern Sven Björnsson modern Kjerstina Pärsdotter hade en mycket ? Christendoms Kundskap, var hemma hos föräldrarna tils han antog ? vid Huseby Järnbruk, År 1729 den 6:Jan: inträdde han i äcktenskap med sin efter ?, hustru Elna Pärsdotter, och under ? 44 års ? sammanlefnad, varit af Gud välsignat med 5, Barn 3 söner och 2 döttrar,  ...........därefter det mesta frågetecknen för mig.

MVH/Margaretha

Klicka för en större bild

2009-08-23_Bjoern_S..JPG
  SVAR 2009-08-24 15:38

Den 15 Julii begrofs gifta mannen och rust-
hållaren hederlige och acktbare Björn Svensson i
Loshult; han war född uti Höghult den 30 Januarii 1704:
fadren Swen Björnsson modren Kjerstina Pärsdotter,
hade en ycket grundelig Christendomskundskap; war hemma hos
föräldrarna tils han antog årstjenst wid Huseby Järnbruk.
År 1729 den 6 Jan: inträdde han i äcktenskap med sin efter-
lefwande, hustru Elna Pärsdotter, och under theras 44 års kjär-
liga sammanlefnad, warit af Gud wälsignat med 5 barn
3 söner och 2 döttrar, hwaraf de fyra äro med döden aflidna
och yngsta sonen än lefwer; denna mannens lefwerne
skickeligit och berömligt, hade och många jordijska ägodelar.
Uti Febr: månad, begynte han at sjukna, af matleda, magra af så at
kraften så småningom derigenom aftogo; och har han warit 2ne gånger
Riksdagsfullmäktig för Östra och Wästra Gjöinge härads bönder.
Stundo uti och under förenämde sjukdom under Guds nåderi-
ka ägo uthärdade han tils den 10 Julii då han efter Gudelig
beredelse afsomnade 69 år gl: del: p: 63:
  SVAR 2009-08-24 16:05

Hej igen Anders!

Stort Tack för hjälpen.

Hälsning Margaretha.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies