genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Holmgren, Niclas, Södra Mellby (Skåne), levde 17692010-04-23 18:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=14907
2009-07-30 17:28 

Söker uppgifter om skräddarmästaren Niclas Holmgren och hans hustru. Levde i Olseryd, Södra Mellby 1769 då sonen Lars föddes.
Vilka var parets föräldrar? Vad hette Niclas hustru?
  SVAR 2009-07-30 20:27

Hej,

Jag har kommit i kontakt med den här familjen tidigare.

Skräddaren Niklas Holmgren i Simrishamn och jungfru Engela Lovisa Svanberg gifte sig i Simris 1768 11/12. De flyttade till S Mellby där Lars alltså föddes, men sedan vidare till Önnestad. Där föds en serie nya barn. Niklas dör 1783 29/4 av lungsot 38 år gammal, och Engela gifter om sig men först 1795 31/12 i Önnestad med handskmakaren Arvid Ljungberg. Engela dör 1821 23/6 som fattighjon och änka i Önnestad. Arvid hade avlidit 1818 24/1.

Niklas Holmgrens föräldrar bör vara trädgårdsmästaren Niklas Holmgren, död av tvinsot 50 år gammal 1773 19/12 i Kråkehuset, Önnestad (där också sonen Niklas bodde), och Magdalena Stiman, död 78 år gammal 1788 5/8 också i Kråkehuset. Det finns bouppteckning efter trädgårdsmästaren så det går att bekräfta om det stämmer.

Engela Lovisa Svanberg föddes i Simris 1739 17/12 och fadern är ryttaren Jöns Svanberg.
  SVAR 2009-07-30 21:25

Hej

Tack för uppgifterna du skickade. Nu har jag något att arbeta vidare med.

Hälsningar
Ingrid Bengtsson
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies