genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Holmgren, Engela Lovisa, Brösarp, född 18042012-10-04 20:44

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=14248
2009-06-29 18:15 

Söker föräldrarna till Engela Lovisa Holmgren född i Brösarp 8/8 1804.
Jag har tyvärr inte möjlighet att  kolla uppgifter med GID-nummer.

  SVAR 2009-06-29 21:06

Hej!
Kollade på Genline, GIDnr 1635.28.64900 som är födde, vigsel och död bok för åren 1781-1840 att:
8 (augusti) föddes i Brösarp ......(kan inte tyda orden) Lars Holmgrens och dess hustru Helena Cicilia Gullbergs dotter som döptes den 11 ejusdem och kallades Engela Lovisa, bars av ...... Gullbergs hustru Botilla Paradis (?).
Vittnen voro gårdsmannen Pehr Jönsson från Frenninge och gårdsmannen John Persson från Brunns......gården.
Moderns ålder 37 år.
Detta är vad jag kunnat läsa, andra kan nog bättre.
  SVAR 2009-06-29 21:58

Hej,
jag gör ett försök på Brösarp C:3, s52, ADOnline bild 59:

Julii Månad:
"8, Den 1 föddes i Bröserups By Handskmakare Gesäl-
len Lars Holmgrens och des Hustru Helena Ci-
cila
(?) Gullbergs Dotter, som döptes d 11 ejusdem och
Kallades Engla Lovisa; Bars af Snickaren
Gullbergs Hustru Botilla Paradu /dis (?). Wittnen voro
Husmannen Pehr Jönsson från Frenninge
och Husmannen John Pehrsson i Brunsvigö (?)
Husen. Hustruns ålder 37 år"

Några frågetecken som jag inte kollat upp närmre är kursiverade.
Hoppas att det andra hjälpte dig,
mvh
Jan-Erik
  SVAR 2009-06-30 09:21

Hej!

Jag kompletterar Jan-Erik Lövgrens utmärkta tolkning av texten i Brösarp C:3, s52, ADOnline bild 59 i hans mejl 090629 21.58. Då jag har Genline hänvisar jag till dess index, men innehållet är detsamma:
---------------------------------------------------------------
Brösarp Födde,Vigsel,Död 1781-1840 sid 52 GID 1635.28.64900 bild 59 av 297:
   Födelsedatum är 8 juli.
   Första meningen börjar: Kl 1 föddes i ...
   Cicila är rätt.
   Paradis är rätt.
   ... i Brunnsvighusen.
----------------------------------------------------------------

Nu ville jag gå vidare och kolla husförhörslängden år 1804, men åren 1803-1805 saknas för Brösarp. I längden 1802 finns Brunnsvig men inte familjen, och i längden för 1806 finns Brunnsvig inte alls nämnt.

Tyvärr har jag just nu inget tips om att finna föräldrarna, men kanske kommer någon annan släktforskare på en bra idé. Vi försöker att inte ge upp i första taget.

Nils-Åke Lundahl, Malmö  SVAR 2009-06-30 20:41

I HFL Hörröd 1832-1837, sid 31, finns Engelas föräldrar på samma fastighet som dottern och Peter Nordström. Se bifogade skärmkopia.

Klicka för en större bild

2009-06-30_Lars_Holmgren.jpg
  SVAR 2009-07-01 18:28

Stort tack till dig och även ni andra som hjälp mig med uppgifter om Engela Holmgren.

Ingrid Bengtsson
  SVAR 2009-07-02 02:10

Ingrid, är du intresserad av ytterligare uppgifter?

Nils-Åke Lundahl, Malmö
  SVAR 2009-07-02 14:16

Ja, självklart är jag det.
  SVAR 2009-07-03 00:57

Här är ytterligare några uppgifter.

Brösarp Födde,Vigsel,Död 1781-1840 sid 255 GID 1635.28.86100 bild 271 av 297:
1792, April 27. vigdes ryttaren Lars Holmgren från Önnesta och pigan Helena Cicilia Gullberg i Bröserup.

Följande avser Genline men jag tror inte de finns överhuvudtaget:
Husförshörslängder Önnestad saknas för åren före 1797.
Husförhörslängder Brösarp saknas för åren 1781-1799.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hörröd Husförhör 1837-1846 sid 91 GID 1665.18.8.83600 bild 58 av 200:
Husm: Enkl. Lars Holmgren född 1769-10-10 Mellby. Kom från Träne 1821.
hustru Helena Gullberg född 1766-10-18 Rörum. Kom från Träne 1821. Död 1844-04-14.
son Anders Peter född 1806-10-07 Wää. Kom från Träne 1821. Död 1844-04-18.

Varken födelsebok eller husförhörslängd finns för Rörum år 1766.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hörröd Död 1838-1856 GID 1665.13.99100 bild 9 av 23:
1844 april, dödsdag 14, begravningsdag 24, Helena Gullberg, Hus:hust:, No 7 Hörröd, 77 år 6 mån.
1844 april, dödsdag 18 begravningsdag  24, Anders Peter, Dess son, ibm, 37 år 6 mån.

Mor och son dog med endast fyra dagars mellanrum. Kanske har någon farsot härjat trakten då,.
Du kanske kan kolla med ortens hembygdsförening.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl, Malmö


  SVAR 2009-07-03 16:09

Tack för uppgifterna du skickade.

Jag har begränsade möjligheter att  söka i HFL och andra kyrkböcker som inte är digitaliserade hos SVAR så jag är mycket tacksamt för uppgifterna.
De är till stor hjälp för mig. Återkom gärna om något mer kommer fram.

Hälsningar

Ingrid Bengtsson
  SVAR 2009-07-04 03:13

Södra Mellby Födde 1714-1778 sid 131 GID 1705.13.62600 bild 147 av 184:
1769 Årsnummer 23. Den 15 october christnades skräddaremästare Niclas Holm
grens son Lars i Olseryd nati d:10 ejusd: Susc. Katrina Anders Jönsson i
...?... Test: Frans Ström, Esbiörn Nilsson i ...?...

Texten är svårtydd men det är otvivelaktigt är Lars Holmgren född den 10 okt 1769
och döpt den 15 okt, samt att fadern hette Niclas Holmgren. Modern nämnes inte.

Finns det någon vänlig själ som kan tyda oklarheterna? Husförhörslängd saknas för året
ifråga.

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl, Malmö
  SVAR 2012-10-04 20:44

Jag tror att detta är släkt till mig, jag menar då Lars Holmgren och Helena Cicilia Gullberg..
Min epost är: country@blixtmail.se
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies