genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Christensson G. Persson, Anna, Tottarp, 19042009-06-26 10:54

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=14218
2009-06-26 10:07 

Anna Christensson (f. 1861-05-21 i Lyngby, d. 1949-05-04 i Tottarp) och hennes make Nils Persson (f. 1859-05-03, d. 1934-02-14, trol. i Tottarp), fick 1904-09-09 dottern Signe Augusta i Tottarp. Jag söker dels förs-uppg. om NP, dels uppg. om när NP och AC vigdes, dels uppg. om ev. ytterligare barn till dem.

Samtidigt vill jag passa på att tacka Marie Munke för det tidigare utförliga och snabba svaret, som besparat mig mycket tid!

M v h
Ulf Hj.
  SVAR 2009-06-26 10:49

Hej Ulf
Nils är född i Flackarp 18590503
Flera barn var bl a
Olof f 18920504 d 18920504 i Tottarp
Ivar Kristian f 18941023 i Tottarp
Signe Maria 18970624 i Tottarp
Anna o Nils gifte sig 18900410 i Tottarp.
Ska se om jag kan hitta fler barn
Nils mor är 1885-93 bosatt på gården som Nils kommer att överta. hon hette Marna Nilsdotter f 18280629 i Vallkärra. Hon blir änka 18671203 efter Per Persson. Nils har vid denna tid med en lillasyster boende där, Hanna f 18560820 i Flackarp. De (moder o dotter till Nils) bor kvar på gården enl SB 1900
  SVAR 2009-06-26 10:54

I husförhörslängden hade det smugit in sig ett fel. Per Persson avlider i Stora Uppåkra fs, Arrendator och Kyrkvärd på Flackarp Nr.4 den 13 december av bröstsjukdom.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies