genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Smittkoppor, Hyby/Svedala, 1880-1890-talet2009-05-29 19:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=13668
2009-05-29 18:14 

Hej!
Min morfar f. 1878 kom 1881 som fosterbarn till Hyby, ett par år senare till Aggarp/Svedala.
Han berättade en gång om för mig att han som barn drabbades av smittkoppor (svarta blåsor) och var döende men överlevde. Eftersom han kunde beskriva sjukdomsförloppet ganska väl så kan han inte ha varit så liten. Jag har tittat på döda i ddss på år med många döda barn men där står inget om dödsorsaken.
Jag vet att jag kan hitta uppgifter i SCB men det är nog ganska många sidor att bläddra genom. Jag har läst på andra ställen att smittkoppor förekom då och då på 1800-talet. Antagligen hade min morfar inte blivit vaccinerad. Sen behövde han ju aldrig bli det.
Finns det någon som vet om det var något år som Svedala var särskilt drabbat? Det bör ha varit omkring 1886-1888 som min morfar fick sjukdomen.
  SVAR 2009-05-29 19:38

Hej!
Du kan gå in på medicinalhistoriska databasen - adress http//www2.ep.liu.se/databaser/medhist/  
Välj provinsialläkarberättelser och sedan ort Svedala.
Det som grasserade 1886-88 var inte smittkoppor men väl mässling av "ganska svår beskaffenhet". Fem barn hade enligt provinsialläkaren i 1888 års rapport avlidit i mässling med åtföljande sjukdomar i andningssorganen. 
Smittkopporna förekom 1858-59 i Kristianstadstrakten. Mer om det finns på hemsidan för Terra Scaniae - adress http//www.ts.skane.se/fakta/smittkoppor-en-vanlig-barnsjukdom Där finns också fler litteraturtips.

  SVAR 2009-05-30 00:00

Hej!
Jag försökte besvara ditt inlägg redan för snart fem timmar sedan, men det verkar ha fastnat någonstans på vägen. Kanske gillade Scangen inte att jag skickade med två internetadresser till hemsidor där du kan läsa mer om vad som hände i Svedala just 1886-88 och om ett smittkoppsutbrott i Träne med omnejd 1858-59. Jag sparar därför internetadresserna till nästa brev - om det nu släpps igenom i censuren. Annars får du försöka googla dig fram...
I Svedala 1886-88 var det inte smittkoppor utan mässling som grasserade. Enligt provinsialläkaren var denna av "ganska svår beskaffenhet". Fem barn hade 1888 dött inom distriktet av mässling med följdsjukdomar i andningsorganen. Årsberättelsen från provinsialläkaren finns i fulltext i Medicinalhistoriska databasen, tillgänglig via internet.
Smittkopporna grasserade inom Kristianstads distrikt 1858-59. Årsberättelsen därifrån finns tryckt i Hygiea 1861. Den är också till stora delar citerad i en artikel om smittkopporna på Terra Scaniae-hemsidan, skånsk historia för skolbruk. Den kan också finnas i Medicinalhistoriska databasen - jag har inte kollat det.
Med vänliga hälsningar
Bodil Persson
  SVAR 2009-05-30 00:05

Adressen till medicinalhistoriska databasen:
www2.ep.liu.se/databaser/medhist/
Välj provinsialläkarberättelser och sök på Svedala. Notiserna om mässlingen finns framför allt 1888.
MVH
  SVAR 2009-05-30 00:17

Adressen till Terra Scaniae gillades tydligen inte av Scangen. "Avvakta medan inlägget scannas för spam"
Men du kan gå via Google också. Gå in på hemsidan - via Faktatexter - Hälsa och sjukdom - och du hittar berättelsen om smittkoppornas besök i Träne med omnejd.
MVH
  SVAR 2009-05-30 00:31

Ja, N. Lukas Anderssons provinsialläkarberättelse från Kristianstads distrikt finns i medicinalhistoriskad databasen. Särskilt 1859 års beskrivning (Bilaga 2 i berättelsen) är utförlig och ger en livlig bild av hur smittkopporna då uppfattades och hanterades.
MVH
  SVAR 2009-05-30 06:42

Hej!

Jag läste tidigare provinsialläkarberättelsen i medicinalhistoria databasen och såg att det var mässling i Svedala. Jag letade efter smittkoppor eftersom min morfar angav att det var smittkoppor han hade. Han beskrev det ganska ingående med blåsor fyllda med blod. Morfars berättelse kom antagligen i samband med att det var en mindre smittkoppsepidemi i Sverige i början av 60-talet.  Malmö drabbades också av ett misstänkt fall. Själv minns jag att en liten paviljong på epidemisjukhuset (min mor jobbade där) isolerades med staket och vakt. Jag minns hur jag rös när jag gick förbi där. Jag tänkte på morfars hemska berättelse.
Jag tog fram morfars flyttningsattest från Hyby till Svedala. Det står att man inte visste om han blivit smittkoppsvaccinerad.
Tack för info. Jag ska läsa Lukas Anderssons berättelse om smittkoppor. Morfar kan ju ha haft fel.
  SVAR 2009-05-30 07:35

Jag läste genom flera provinsialläkarberättelser för Svedala och Malmö.

1888 tycks det ha varit en mindre smittkoppsepidemi i Lomma.

1886 finns det en person i Svedela som i maj insjuknade i "varicellae" . Slår man på varicella får man upp vattkoppor. Tänk om det i själva verket var smittkoppor!? Att man bara kallade det för vattkoppor?

Eva M
  SVAR 2009-05-30 11:18

Inte alls omöjligt. Det var ju så man först tolkade utbrottet i Stockholm 1963. (Rubriker i tidningarna om det utbrottet särskilt 15-17 maj 1963.) Och då på 1850-talet fortsatte lantborna från Venestad och Träne att resa till torget i Kristianstad trots blomstrande kopputslag. Det var ju enligt prästen i Träne bara "lindriga fall av vattenkoppor". I båda dessa fall hade det gått så lång tid från det förra riktigt stora utbrottet, att man hade glömt hur de riktiga smittkopporna såg ut.  
På 1880- och 1890-talen var smittkopporna en mycket sällsynt sjukdom. Med undantag av en epidemi i Göteborg 1893-94 då 34 personer dog var det under åren 1886-1900 bara 28 dödsfall i hela Sverige p.g.a. smittkopporna. Detta enligt Peter Skölds avhandling "The two faces of smallpox", Umeå, 1996, s. 75.
MVH Bodil P
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies