genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Schenström, Johanna Augusta, Torstuna, 18632009-05-18 10:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=13426
2009-05-17 15:25 

Söker efter uppgifter ang min mm fm Johanna Augusta Schenström f. Lilja 1863 troligtvis härstammning från Torstuna i Uppland
samt  min mm ff Lars Erik Schenström f .1858
  SVAR 2009-05-17 17:20

Hej !
Från Sveriges befolkning 1900

Namn: Johanna Augusta Lilja
Hemförsamling: Frösthult Uppsala län
Hemort: Skensta
Kontrakt: Fjerdhundra Södra
Län: Uppsala
Födelseår: 1863
Födelseförsamling: Simtuna Uppsala län
Civilstånd: Gift (G)
Kön: Kvinna
Familjeställning: h.
Famstkod: Mor/fru (M)
Familj nr: 1
Sida: 13
Rad: 34
Visa källa Kräver abonnemang


Om hushållet

Personer i hushållet:
Fam. nr 1

Lars Erik Skenström, f. 1858 i Frösthult Uppsala län, Soldat Timmerman
Johanna Augusta Lilja, f. 1863 i Simtuna Uppsala län
Karl Erik, f. 1893 i Frösthult Uppsala län

Hälsning Birgitta
  SVAR 2009-05-17 22:21

  >  Söker efter uppgifter ang min mm fm Johanna Augusta Schenström f. Lilja 1863 troligtvis härstammning från Torstuna i Uppland
  >  samt  min mm ff Lars Erik Schenström f .1858Tack! söker även förädrarna till Lars Erik Skenström f.1858 samt Johanna Augusta Skenström f.Lilja
  SVAR 2009-05-17 23:16

Hej Anne
Johanna Augusta Lilja född 1863-04-26 på Marby, Simtuna
Fader: Soldat Lars Gustav ( Östlund) Lilja född 1836-03-19 Sala stad
Moder: Carolina Jansdotter född 1836-06-19 Frösthult
Genline: 2376.14.6600

Lars Erik Andersson Skenström född 1858-01-30 Inom Skensta ägor.Frösthult
Fader: Dagk. Anders Andesson född 1820-07-16 Frösthult
Moder Anna Christina Ersdotter född 1833-08-15 Altuna. Moderna kallas för Anna Stina.
Genline: 2347.29.6800

Med vänliga hälsningar
Gerty Bengtsson
  SVAR 2009-05-18 10:52

  >  Söker efter uppgifter ang min mm fm Johanna Augusta Schenström f. Lilja 1863 troligtvis härstammning från Torstuna i Uppland
  >  samt  min mm ff Lars Erik Schenström f .1858Tack för svar men jag har förvirrat namnen de jag söker är Johanna Matilda Eriksson f. Scenström 1844 i Fröshult  gift med Johan Eriksson f.1834 i Torstuna
samt deras föräldrar mvh Anne
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies