genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsdotter, Boel, Lövestad, född 18332009-05-11 09:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=13247
2009-05-07 17:10 

Dette er i fortsættelse af min tidligere efterlysning 2007-02-15 11:05

Larsen (Larsson, Larsdottor), Abolette, , född 1830-40.

Nu har jeg vistnok fundet frem til hende. Hendes skånske navn var sandsynligvis Boel Larsdotter:

Boel Larsd. født 7-10-1833 i Lövestad som datter af Lasse Olsson og Mätta Jepps

Har læseren yderligere oplysninger om Boel Larsdotter eller hendes forældre og øvrige aner?
  SVAR 2009-05-07 23:59

Lövestad  hfl.1836-1840 sid 31

Klicka för en större bild

2009-05-07_Loevestad15.jpg
  SVAR 2009-05-08 00:07

Från CD Färs härad

18220411 Jeppa,  Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad
18230407 Nils,  Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad
18251031 Per,  Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad
18270616 Anna,  Lasse Olsson Mätta Jeppesdotte Lövestad
18300611 Boel,  Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad
18320702 Ola , Lasse Olsson Mätta Jepsdotter Lövestad
18331007 Boel , Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad
18370804 Hanna , Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad15
18400216 Ola,  Lasse Olsson Mätta Jeppsdotter Lövestad15
  SVAR 2009-05-11 08:55

Kære Arne!

Tak for oplysningerne om alle Boels søskende. Dem er jeg meget glad for at kende til.
  SVAR 2009-05-11 09:43

Hej igen Efterlysningsforum

Kan nogen hjælpe mig med oplysninger om Boels levned i Onslunda?
Jeg tror hun døde i 1860-erne, - måske allerede kort tid efter fødslen af sønnen Niels den 24-12-1859.

Desværre virker mit websted ikke for tiden, så jeg prøver at bifåga et skema med alle mine oplysninger om Per Nilsson (kaldet Peder Nielsen i Danmark) fra Onslunda. Sidste år, da jeg var på landsakivet i Lund, fandt jeg Boel anført i Husforhörslängden som hans hustru i Onslunda. Det afføder en masse spørgsmål hos mig:

- er hun den samme som Elianes mor kaldet Abolette Larsen i Danmark?
- blev de viet efter hjemkomsten til Skåne?
- hvornår kom de hjem?
- hvornår rejste Boel fra Lövestad til Danmark

Afslutningsvis kan nævnes, at jeg er meget sikker på at Per Nilsson er far til min oldemor Eliane Pedersen, og at jeg kender hans slægt ret langt tilbage.


Klicka för en större bild

2009-05-11_PerNilsson.JPG
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies