genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rasmusson, Anders, Sjörup, född 18822009-05-10 21:37

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=13303
2009-05-09 17:30 

Anders Rasmusson född 1882-10-01 i Sjörup. Jag finner honom i Katslösas församlingsbok (på pastorsexpedetionen). Han flyttar till Malmö 1910-08-17.
Det som ger mig lite problem är en notering: "Försummat inskrivningen i 2 år. Inskriven å Ystads sjömanshus o register"
Vad innebär det att vara "inskriven å ett sjömanshus"? Var han då bosatt i Ystad eller arbetade han ombord i en båt och var till sjöss? 
Eller var det då han utbildade sig till kapten på navigationsskolan i Malmö.
Eller kunde han vara bosatt och kyrkoskriven "var som helst", men som sjöman vara tvungen att vara skriven "å ett sjömanshus"
Ingrid Wolke
  SVAR 2009-05-09 18:37

Hej Ingrid !

Alla sjömän skrevs in i olika sjömanshus som bland annat hade till uppgift att föra bok över vilka som mönstrade på och av olika båtar. Från 1864 blev det lag på att alla så kallade stapelstäder, dvs de städer som hade rätt att föra handel med utlandet, skulle bilda egna sjömanshus. Men också före dess fanns det sjömanshus i de flesta större hamnstäder. Idag finns sjömanshusens b öcker förvarade på landsarkiven. Man skrevs in i det sjömanshus där man allra först mö nstrade på. Kvinnor skrevs inte i sjömanshusens register förrän 1934.

Varje sjöman fick ett eget nummer när han först skrevs in i registret, och det numret följde honom sedan genom alla på- och avmönstringar. Här finns också anteckningar om alla de sjömän som hoppat av i fr ämmande länder, även om orsaken till avhoppen och rymningarna sällan finns antecknade
Hälsning Birgitta
  SVAR 2009-05-10 21:37

Birgitta Wind!
Tack för svaret.
Ingrid Wolke
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies