genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rosenberg, Anders, Mjällby, död 1838-09-132009-03-13 11:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=12346
2009-03-12 23:07 

Anders Rosenberg var gift med Sissa Mattsdotter fra 1825-02-25
til sin død 1838-09-13 (49 år gammel ID-nr 294520/DDSS.
Jeg søger Anders Rosenbergs fødselsdato og forældre.
  SVAR 2009-03-13 09:24

Hej Alex !

Anders är född 1789 enl uppgift i Mörrum. Skall leta efter honom där.
Har du namn på hustru och barn de har jag hittat i husförhör A1:6Mjällby.
Hilsen Birgitta
  SVAR 2009-03-13 09:28

Hej igen !
Tyvärr fanns ej födda Mörrum  1789 under AD online som jag har tillgång till. Hoppas någon annan kan hjälpa dig.

Birgitta
  SVAR 2009-03-13 09:59

Hej Alex.
1789 föddes i Mörrum endast ett barn som fick namnet Anders. Födelsedag var den 10 jan och han döptes den 12 jan.
Tyvärr är jag dålig på att läsa 1700-tals-skrift, så någon annan får hjälpa Dej med det. Anders finns på GID 1769.5.90400.
Bästa hälsningar
Bruno i Helsingborg
  SVAR 2009-03-13 11:01

Jag gör följande försök:
Bm (kan det vara båtsman?) Nils Blåman (konstigt namn!) och hustru Inga.
Vittnen Drängen  Nils Gislasson, h, Mätta? Spelemans och  pigan Gertrud Olofsdotter
Födelseplats; Wikerum.
Sven-Olle (också i Helsingborg)
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies