genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Johan August, Mortorp, gift 186006032009-03-09 19:30

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=12274
2009-03-08 21:34 

Denne man kan ha varit gift med min morfars mor, Cajsa Lena Andersdotter f1839, i första giftet.
Fanns det några barn i det äktenskapet?
Hur länge levde Joh Aug Andersson?
  SVAR 2009-03-09 19:30

Hej Ylva!

Vet ej om detta är rätt personer som du letar efter, men vi gör ett försök.
Uppgifterna hämtade ur Svb 1890

Folkskollärare Johan August Andersson, född 1835 i Oskar, Kalmar län, Småland
Hustrun Kajsa Lena Andersdotter, född 1839 i Arby, Kalmar län, Småland
Barn:
Karl Viktor, född 1874 i Oskar, Kalmar län
Per Otto, född 1877 i Oskar, Kalmar län
Titus Hjalmar, född 1881 i Oskar, Kalmar län

Familjen bodde år 1890 i Östra Ahlsjö eller No 3 Ahlsjö, Oskars Prestgård

Nedanstående uppgifter är hämtade ur Svb 1900

Skollärare f.d Johan August Andersson, född 1835 i Oskar
Hustrun Matilda Alm, född 1859 i Oskar
Barn:
Elna Kerstin Avanda, född 1894 i Oskar
Anders Edvin, född 1896 i Oskar

Familjen bodde år 1900 på Ahlsö No 3 i Oskar

Mvh Annmargrete
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies