genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Johansson Löfdahl, Nils, Rya (Örkelljunga), 18862009-03-07 19:33

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=12154
2009-03-02 15:18 

I Hfl för Rya A 1:12 1885-96 finns på s. 161 redovisat husaren Nils Johansson Löfdahl, född 1 maj 1847 i Riseberga, hans hustru Oliva f. 18/6 1845 och tre barn. I Flyttat-kolumnen finns antecknat; N.Amerika 86 8/10. Nu undrar jag om någon skulle vilja hjälpa mig med att få fram uppgifter om denna emigration t ex med vilket fartyg man åkte. Varje bidrag mottages med tacksamhet.
  SVAR 2009-03-02 16:06

Enligt den danska emigrantdatabasen ddd.dda.dk emigrerade modern och de tre barnen från Köpenhamn den 31 oktober 1886 enligt följande. Fadern finns inte med i databasen.

Navn: Löfdahl, Olivia Stilling: Hustru
Alder: 42 Bestemmelsessted: New York
Kontrakt nr.: 291100 Forevisningsdato: 10/31/1886
Sidste oph.sogn: ? Sidste oph. amt: - Sverige
Sidste oph.sted: Sverig Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State
Skibsnavn: Slavonia
Bemærkninger: ANM: Slavonia. IDkode: D8587L1613
  SVAR 2009-03-04 09:20

Tack för Ditt svar, Bo.
Jag vet nu att vistelsen i Amerika bara blev ett-årig, hösten 1887 är familjen tillbaka i Rya igen. Frågan varför inte Nils medföljde familjen på utresan är dock fortfarande intressant. Han kan väl inte bara ha  "glömts bort"? Finns möjlighet att "spåra" även hemvändande Amerikaresande så att man ev kan se om han är med på återfärden?
Så en annan fråga om Nils Löfdahl. Han var tidigare husar vid Skånska husarregementet. Jag vet inte så mycket om militära register och undrar om man månne kan hitta honom där.
Hälsningar/Sven-Olle
  SVAR 2009-03-04 11:01

Här kommer ytterligare en ledtråd.
Utöver de tre barn som finns nämnda ovan hade makarna också dottern Kristina f. 27 juni 1868. Hon hade före familjens Amerikaresa flyttat till V.Broby där man i ett par husförhörslängder finner henne under Obefintliga med anteckningen Rymd till Amerika. Kan det vara så att hon och faderna rest före övriga familjen?
  SVAR 2009-03-06 17:16

De flesta frågorna kring familjen Löfdahls Amerikaresor har nu lösts. Kvar står att utreda hur det förhöll sig med hans tjänstgöring vid Skånska Husarregementet.
Jag skulle därför bli mycket tacksam om någon som har tillgång till Knektregistret ville kolla om där finns någon anteckning om Nils Johansson Löfdahl, f. 1/5 1847 i Riseberga.
Hälsningar
Sven-Olle
  SVAR 2009-03-07 15:08

Hej Sven-Olle!
Nils Johansson Löfdahl tillhörde Kolleberga kompani av Skånska husarregementet. Han bebodde torp nr SH-03-0036 (1834-1901). Han hade aktnr SH-03-0036-1870. Hans rusthåll var Klåberöd 2. Han var gift med Olivia Christensson, född 18450918.
Noteringarna är tagna direkt ut knektregistret.
Mvh/Mats Janheden
  SVAR 2009-03-07 19:33

Tack för hjälpen!
Sven-Olle
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies