genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansson, Sone, Fjälkinge, 17512005-09-21 19:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=1209
 

Jag är relativt ny när det gäller såväl släktforskning som konsten att läsa äldre tiders handstilar. Jag har i Genline hittat en födelsenotis som jag inte kan tyda i dess helhet och därför behöver hjälp med: Den 5 febr. blev hemmansåbon Sone Hansson i Fjelkinge och dess hustru Kjerstina Göransson i deras äktenskap välsignade med en son, som den 10 samma månad ---------------------, namngifven Hans. Hemmansåbon Sven -----------s hustru Boel Hansdotter bar detta ---------.Vittnen hemmansåboarna Lars Hansson och Bengt Andersson, ryttaren ? Åke Olson, dräng --------- i Fjelkinge, dräng Pehr Hansson ? i Gualöf, pigan Boel Fajersdotter ? i Fjelkinge. Det är GID 1645.6.937 00. Så undrar jag också över det förhållandet att prästen i den därpå följande notisen inte använder termen ”blev……. i deras äktenskap välsignade med en son” utan i stället ”blev --------förlöst med en son”. Har skillnaden någon betydelse eller beror den bara på att prästen tyckte att han skulle variera sig lite?
  SVAR

Hej Sven Olle, Så här tolkar jag texten. Den 5 febr. blef hemmansåboen Sone Hanson i Fjelkinge och dess hustru Kjerstina Jöransdotter i deras äktenskap välsignade med en son, som den 10 ejusdem Dca Estomihi (Dca gissar jag är förkortning för dominica =söndag; fråga mig inte vad estomihi betyder, men det var vad den söndagen kallades) blef befordrat til lag och christendom, namngifven Hans. Hemmansåboen Sven Jöransons hustru Boel Hansdotter bar detta barn fram.Vitnen hemmansåboarne Lars Hanson och Bengt Anderson, ryttaren Åke Blom, dräng Clemet Jonson i Fjelkinge, dräng Pehr Hanson i Gualöf, pigan Boel Fajersdotter i Fjelkinge. Prästen skrev ju föddenotiserna efterhand och inte alla på en gång, så det var väl naturligt att formulera sig lite olika. Det var ju inte fråga om något färdigt formulär precis. Med vänliga hälsningar, Birgitta Sjöholm
  SVAR

Stort tack till Birgitta och Kjell för hjälpen. Så har jag en följdfråga också. Jag har fått Birgittas svar i 4 upplagor, först två med henne själv som avsändare och sedan två med Scangen som avsändare. Jag misstänker kanske att jag gjorde något fel när jag startade frågandet och att detta lett till nämnda resultat.Jag tar tacksamt mot besked om jag gjort fel så att jag kan göra rätt framdeles.
  SVAR

Esto mihi = Fastlagssöndagen
  SVAR

Hej Sven-Olle Förklaringen till alla mailen är att du också är medlem i epostlistan, och efterlysningarna kommer dit som en service till dess medlemmar. Att Birgittas inlägg kom dubbelt berodde på att hon svarade på epostlistan, som man egentligen inte bör göra, och därför lade jag in hennes svar här på webben. Jag visste inte säkert om du hade fått hennes svar nämligen. Ja, det blir lite rörigt ibland!
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies