genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rosengren, Sven, Farstorp (Skåne), född 17372009-03-13 13:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11741
2009-02-11 22:34 

Söker upplysningar om Ryttaren Sven Rosengren född 1737 , bodde 1765 i Hörröds ryttartorp  var gift med Anna Torkelsdotter född 1749 från Farstorp.
Han dog i Hörja 1809-01-16.
Enl uppgift skall han vara fader till  Cronofjärdringsman Nils Svensson  född 1783.
Vill gärna vidimera denna uppgift  samt var kommer Sven Rosengren i från , hans anor , har sökt över allt men utan resultat..
Tacksam för alla ledtrådar ..
  SVAR 2009-02-12 11:42

Jag tittade i Harald Wagnérs bok om Farstorp och han har samma uppgifter som du om Sven Rosengren, och inget om varifrån han kommer. Det finns en son Nils 1784 31/5, men inget om hans vidare öden. Familjen flyttade tydligen till Hörja 1790.
  SVAR 2009-02-12 12:05

En forskare på DISBYT tycks ha kopplat Sven född 1737 till den tidigare ryttaren i Hörröd, som hette Sven Rosengren och sedan Rosenqvist. Denne äldre Sven har en son Tufve Rosengren född 1729, som blev gårdsladufogde, enligt Wagnér.

Problemet är att det enligt DDSS inte finns någon son Sven född 1737 i denna familj. Om du har möjlighet att kontakta forskaren Kjell-Åke Fält så kanske han kan förklara sonen Sven.

Klipp av dessa uppgifter ur DISBYT:

Sven*** Rosenqvist Hette Först Mällbom
f 1686 Knislinge, Kristianstads län (-) ;
v 1719 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
v 1743 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
d 1772 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Gift med Karna*** Tufvesdotter
f 1693 Farstorp, Kristianstads län (**) ; v 1719 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1741 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Sven* Mellbyn
f 1721 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Måns* Rosenqvist
f 1725 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Tue*** Rosengren
f 1729 Farstorp, Kristianstads län (**) ; v 1759 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1769 Matteröd, Kristianstads län (**) ;
Marna* Rosenqvist
f 1731 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1737 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Påhl Rosenqvist
f 1734 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1745 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Sven* Rosenqvist
f 1737 Farstorp, Kristianstads län (-) ;
Gift med Elna* Åkasdotter
v 1743 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1762 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Håkan* Rosengren
f 1743 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1745 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Karina* Rosengren
f 1745 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1745 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Påhl Rosengren
f 1747 Farstorp, Kristianstads län (**) ; d 1748 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
Karina* Rosengren
f 1751 Farstorp, Kristianstads län (**) ;
  SVAR 2009-02-12 15:54

Tack Anders
Ska jobba vidare utifrån den info Du lämnat ,
Nils Svensson , som troligtvis är Sven Rosengrens son  är enl  DDSS född 1784-05-31 men om man sen går in på dödsboken och räknar baklänges så stämmer det inte  , då blir det 1783-05-08.. , men  det året är ingen Nils Svensson född där , troligtvis ett läsfel när inskrivning skedde i DDSS , där står att han var 56 år när han avled men det kan vara 55 i stället ..
har hittat en del sådant i Farstorpsböckerna  , kan vara samma med Vår Sven Rosengren , ska försöka tolka originalen också..
Tack än en gång.
  SVAR 2009-03-13 10:17

Ryttaren Sveb Rosengren påträffad 1737 i Norra Åkarp.
Efter genomgång av hf ,födelseböcker och samtal med andra släktforkare har jag hittat ryttaren Sven Rosengrens föräldrar i Norra Åkarp .
Sven var född i juni 1737 i Hemmeströ Norra Åkarp och hans föräldrar hette Pär Nilsson och Nilla Nilsdotter Nilla född omkring 1700 och död 1758 -07-13, när Pär föddes eller dog eller något om deras föräldrar vet jag ännu inget om.
Sven var född Persson och han fick sen hitta Rosenqvist efter den tidigre ryttaren som funnit på Hörröds Ryttartorp (Sven Rosengren"Rosenqvist"(har haft båda namnen), vilket enl. uppgifter var vanligt att den tillträdande ryttaren kunde få den tidigare ryttarens efternamn.
Den Tillträdande ryttaren Rosengren var även dopvittne till flera av familjemedlemmar i den andra familjen Rosengren , varför en hopablandning av familjerna kunde vara lätt att göra . gfenombrottet för denna forskning var när det visade sej att det barn som Sven Rosenqvist "fick"   1737 dog direkt efter födeln och bara registrerats i dödsboken och ej i födelseboken., varför Sven Rosengren ej kunde vara Sven Rosenqvists barn .....
  SVAR 2009-03-13 10:58

Här är födelsenotisen för Sven Rosenqvist född Persson

Tillbaka Skriv ut
Födda i Norra Åkarps församling
1690 - 1894
Datum 1737-06-27 Datum avser dop
ID-nr/Regler 337612/DDSS

Barnet
Namn Swän Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn Pär Nilson
Titel
Ort Hemmeströ

Modern
Namn Nilla Nilssdotter
Titel
Ort
Ålder/födelseår

Dopvittnen
Test:s Hagsiö Bengt Nils: Hemmeströ Erland Kierstens: Fasatorpet Anders Kierstens: Kierstena Nilss Gabrielsons i Hemmeströ bar barnet.
ÖvrigtKällhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Norra Åkarps kyrkoarkiv C:2 8 /
Förvarande institution Sida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1733 - 1763, Vigda 1733 - 1762, Döda 1733 - 1762.
Övrig information
Inflyttningslängd 1735-1741, Utflyttningslängd 1736-1739, Absolutionslängd 1735-1746, 1749-1761, Anteckningar om visitationer 1735-1743, 1748-1758, Anteckning om installation 1747-10-04, Avskrifter av domkapitlets memorial 1741-12-23, kungl. förordningen om prästgårdbyggnad i Skåne 1734-12-17 samt odat. memorial från domkapitlet.

--------------------------------------------------------------------------------
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Norra Åkarp C:1 1690-1732, Norra Åkarp C:2 1733-1763, Norra Åkarp C:3 1764-1803, Norra Åkarp C:4 1804-1845, Norra Åkarp C:5 1846-1862, Norra Åkarp C:6 1861-1880 samt Norra Åkarp C:7 1881-1894.
 

  SVAR 2009-03-13 13:27

Vad bra att få detta utrett, Tommy!

Jag har en liten koppling till fadern Per Nilsson. Han är född 1697 11/6 i Hemmeströ av Nils Persson och Sissa Tufvesdotter. Denna Sissa är halvsyster till min ana Truen Åkesdotter (1666-1734), gift med Kersten Andersson (1668-1752) i Hemmeströ.

Deras gemensamma mor hette Estrid, och var alltså först gift med en i övrigt okänd Tufve och sedan med salpetersjudaren Åke Trulsson (1626-1719) i Hemmeströ.

Sambandet kommer fram i V.Göinge dombok 1734 15/10 nr 152, och det är uppgifter som Gert Påhlsson tagit fram.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies