genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson, Hulda, Gothenburg / Australia, född 18632009-02-01 13:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11478
2009-01-31 15:12 

Good morning,
I am searching a birth record for HULDA LARSON (orEN) born in Gothenburg, Sweden approximatelt 1863. Her father was JOHANN LARSON. They moved to the USA. where she married CHARLES THOMPSON, had 2 children and moved to Australia 1895.
I would appreciate it if this record were able to be found.
Thank you
Carole Riley

  SVAR 2009-01-31 17:47

Hulda Josefina Larsson, born October 3, 1862 in Göteborgs Karl Johan parish, emigrated March 2, 1887 to America. Her father was Johan Edvard Larsson. She travelled alone.

I don"t know if this Hulda is the right person. As far as I can see her father didn"t emigrate at the same time or at all. Are you sure he did?
  SVAR 2009-02-01 01:28

Good morning from Australia,
Thank you very much for your quick reply. It is very much appreciated. I
think you have the correct person as I feel her middle name was Josefini. I
have only found her fathers name on the death certificate as she died here
in Australia, so I have no idea whether he immigrated to the USA or not.
Maybe he died in Sweden? There was no mother on her death certificate so I
have absolutely no idea who she may have been, or where she died. I would
presume she was born in Sweden though. Thank you again for your assistamce.
Good news is...........I am part Swedish.
Regards
Carole Riley

  SVAR 2009-02-01 01:29

I think maybe her husband may have been Swedish also. Did she run away to
the USA with a Charles Harold Thompson, born about the same year 1862.
They married in USA in 1892.

  SVAR 2009-02-01 13:23

Johan Edvard Larsson was born in 1838 in Varberg. He didn"t emigrate. In the Swedish Census 1890 he was remarried, probably before 1871. Hulda"s mother obviously died before 1871. I don"t know the mother"s name, because I haven"t access to that source.

I can"t find Charles Harold Thompson as emigrated from Sweden. If he was a Swede, he probably had a quite different name in Sweden.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies