genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Brandt, Fredrik, Anderslöv, 17292009-01-30 23:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11462
2009-01-30 13:19 

Enl. morm. reg. föddes 1729 Fredrik Brandt. I husf.h.längd hittar jag, död 1786, Brandt, 57 år, häradsskriv. o länsman (om jag läser rätt). Det bör väl vara ovan nämnde Fredrik. Vad jag egentl. letar efter är en ev. broder till Fredrik, Anders (andreas) född mellan 1725-27. Materialet är svårläst, så jag undrar om det ev. är någon med bättre material som har lust att kolla. Jag antar att det inte finns födelsebok f. Anderslöv för den här tidsperoden? Men varifrån har mormonerna hämtat sina uppgifter?
Hälsningar
Anders A
  SVAR 2009-01-30 16:04

En del uppgifter om kronofogdar och kronolänsmän finns i Otto Lindbergs bok om Landsstaten. Fredriks föräldrar är kronofogden Claes Brandt och Anna Frisenbeck. Det verkar vara som du säger att deras barn är dåligt dokumenterade i födelseböcker troligen för att dessa inte finns bevarade. Någon son Anders eller Andreas är inte nämnd, men det är kanske inte uteslutet att det finns en sådan son, eftersom Claes Brandts far ska heta just Anders.

Vem är denne Anders Brandt som du tror kan vara bror till Fredrik?
  SVAR 2009-01-30 23:01

Jag har länge sökt anor till en skomak. o ryttare, Anders Brandstedt, jag har spårat honom till Ystad,St Petri, där han gifte sig 1756,för att sedan bli sko-
mak.mäst. i S.Åby /grannsocken t. Anderslöv) Har sökt i skom.skråets in-
skrivn.böcker,som finns i Uppsala. Har fått beskedet att det 1752 i dec. skrevs in en gesäll Anders Brandt hos mästaren Petrus Hagerman, just i Ystad, St Petri. År och plats stämmer misstänkt väl. Hittar sedan denne Fredrik Brandt i morm. reg. Årtalet stämmer också här. Anders Brandt kan ju mycket väl ha "fri-
serat" namnet en aning. Kanske lite långsökt - men ett försök.
Hälsn.   Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies