genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bengtsson Nilson, Klockare Nils, V Kärrstorp, levde 18822009-01-13 23:53

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11212
2009-01-13 19:43 

Hej!

Jag har en fråga gällande klockaren Nils (Bengtsson) Nilson född 1850-06-14 i Kärrby nr 2 i Öved fg (M). Han dog sedermera 1910 i V Kärrstorp fg (M).
Via olika klockarmålshandlingar har jag sett att han var klockare i V Vram fg (L) och att han 1881-10-24 ansökte om klockartjänsten i V Kärrstorp och att kyrkostämman där 1882-02-19 fattade beslut om att han fick tjänsten (bland 3 sökande).
Enligt hfl och flyttlängder flyttade han dock inte till V Kärrstorp och började inte arbeta där förrän 1884 (okt/nov, olika datum anges i hfl/flyttlängd).
Är det händelsevis någon som känner till orsaken till detta dröjsmål på drygt 2 år? Eller är det någon som har någon bra idé om var man kan hitta förklaringen till denna fördröjning?
Av alla de handlingar som finns i klockarmålen för denne Nils Nilson (funna via DigiArkivs eminenta förteckning, 1882 85:14) har jag inte kunnat hitta någon förklaring till att flytten blev senarelagd.

Mvh
Anders Larsson
  SVAR 2009-01-13 22:41

Hej Anders,

Vem var klockare före honom? Kanske denne kunde fortsätta sin tjänst ändå till 1884? Jag antar att församlingen inte gärna kunde vara utan klockare i två år.
  SVAR 2009-01-13 23:53

Hej!

Den förre klockaren Mårten Norrman avled 1881-08-02.  Han var dessutom skollärare och poststationsföreståndare. En ny skollärare kom så småningom, men jag hittar ingen nyinflyttad klockare/kantor under 1882-1883 innan Nils Nilson kommer i november 1884. Jag har kollat även i Glostorp (som var i samma pastorat som V Kärrstorp). De har kanske klarat sig med vikarier under tiden(?).
Jag har kollat en hel del i hfl (delvis svårläst), men inte hittat någon klockare där innan Nils med familj flyttar in på Kärrstorp nr 6.
Finns det inga "klockarelängder" i något arkiv?

Mvh
Anders
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies