genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Danielsson, Nils Petter, Krisdala Kalmar, gift 18712009-01-13 16:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11173
2009-01-11 14:01 

Jag undrar när min mormors föräldrar Ida och Nils petter gifte sig.
Hur många barn  fick. de?  Jag tror det ev var 8st, där det älsta var fött 1878 och det yngsta 1897, när  föddes de övriga.
  SVAR 2009-01-13 16:42

Hej Ylva !
Här är familjen år 1900.

personen
Namn: Nils Peter Danielsson
Hemförsamling: Kristdala
Hemort: Kvarngården
Kontrakt: Tunaläns
Län: Kalmar
Födelseår: 1851
Födelseförsamling: Kristdala Kalmar län
Yrke: Mjölnare
Civilstånd: Gift (G)
Kön: Man
Famstkod: Far/man (F)
Familj nr: 1
Sida: 18
Rad: 44
Visa källa Kräver abonnemang


Om hushållet

Personer i hushållet:
Fam. nr 1

Nils Peter Danielsson, f. 1851 i Kristdala Kalmar län, Mjölnare
Ida Lovisa Lönnqvist, f. 1853 i Hjorted Kalmar län
Signe Emilia Maria, f. 1878 i Kristdala Kalmar län
Hulda Josefina Adelia, f. 1880 i Kristdala Kalmar län
Oskar Emil, f. 1883 i Kristdala Kalmar län
Alma Ester Lovisa, f. 1886 i Kristdala Kalmar län
Agnes Edit Viktoria, f. 1888 i Kristdala Kalmar län
Axel Henry, f. 1891 i Kristdala Kalmar län
Karl Gunnar, f. 1894 i Kristdala Kalmar län
Gustaf Ragnar, f. 1897 i Kristdala Kalmar län


--------------------------------------------------------------------------------

©Riksarkivet/SVAR-Svensk arkivinformation. Tel:0623-725 00 vx, Fax:0623-726 05, www.svar.ra.se, info@svar.ra.se

Hälsning Birgitta
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies