genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Appelgren, Jöns, Lövestad, död 17662009-01-10 00:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11115
2009-01-08 14:55 

Vet någon när och var Smeden Jöns Appelgren är född. Han dör 16 november 1766 i Heingetorp Lövestad i en ålder av 50 år, bör vara född runt 1716. Han gifter sig 29 juli 1750 i Tolånga med Hanna Nilsdotter.

  SVAR 2009-01-09 22:05

Det finns en bouppteckning efter Jöns Appelgren (Färs FIIa:6:65). Kanske nämns någon av hans släktingar som kan ge en ledtråd till ursprunget.
  SVAR 2009-01-10 00:07

Bouppteckningen finns på Arkiv Digital och på dottern Elnas vägnar är närvarande åboarna Henrik Klemetsson och Ellert O??sson i Lövestad. De borde kunna vara släktingar till Jöns Appelgren.

Är osäker på Ellerts efternamn. Enligt ett register till bouppteckningarna så ska han heta Eilert Åkesson, men det tror jag inte stämmer. Döm själva av bilden!


Klicka för en större bild

faers_bou_FIIa6_65.jpg
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies