genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rasmusson, Nils, Dalby, 17932009-01-08 22:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=11117
2009-01-08 15:42 

Vill ha hjälp med att läsa inflyttningsattes för Nils Rasmusson och Bengta Gregoridotter. GID 1637.7.26500 Dalby. Själv tolkar jag så här:
Husmannen Nils Rasmusson 47 år och dess Hustru Bengta Gregoriidotter 54 år  ?  ?  för någon tid sedan flyttat från Sandby socken til Söstorp. Deras inbördes sammanlefnad har i senare år  ?   af den   ?   ?   ?   ?  förorsakat  mig mycket bekymmer  ?    som deras Christendomskunskap är aldeles    ?   . De har dock senare på min enskilda undervisning nu  ?  tiden blifwit till den Hel Nattwaden admitterade och af samma Nådemedel  ?    ?  i sist Martu månad:
Deras 2:ne söner Gabriel på 18:de året sinnessvag och bräcklig, och Jöns på 10:de året    ?   jämte föräldrarna  ?   ?       Hardeberga 2 Aug 1793
Tack om någon kan fylla i frågetecknen.
Åsa
  SVAR 2009-01-08 19:01

Min tolkning:
Husmannen Nils Rasmusson 47 år och des Hustru Bengta Gregoriidotter 54 år g hafwa för någon tid sedan flyttat från Sandby Sockn til Sjöstorp. Deras inbördes sammanlefnad har i flera år warit af den beskaffenhet at de förorsakat mig mycket bekymmer, äfwen som deras Christendoms Kundskap är aldeles otilräckelig. De hafwa dock på min enskilta undervisning under tiden blifwit til den Hel Nattwarden admitterade och af samma Nådemedel senast delaktiga i sist Martii månad.
Deras 2:ne Söner Gabriel på 18:de året sinnesswag och bräckelig, och Jöns på 10:de året warda jemte föräldrarne i __aste måtto anmälte. Hardeberga 2 Aug 1793

Sista raden efter föräldrarne är jag osäker på. Kan det stå i ömaste måtto anmälte?
// Ingvar

  SVAR 2009-01-08 22:29

Hej Ingvar!
Tusen tack för hjälpen. Så snabbt! Nu skall jag översätta till engelska, då får det bli modernare språk, och skicka till Thomas i England som jag hjälper med sina anor från Danmark och Sverige
Åsa
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies