genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lasson, Jöns, Mossby, 18072009-01-02 12:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10907
2008-12-30 10:04 

Hej.
Jag undar om någon vet var jag kan hitta Måsby i Malmöhus Län. Jag har inte hittat det i något register eller på någon karta. Kan det ligga under någon annan socken?
Mvh
Annelie Hirschfeld
  SVAR 2008-12-30 10:11

Hej Annelie !

Skall vara Mossby i Skurups kommun.
  SVAR 2009-01-02 11:11

Hej igen, Sven.
Jag har letat i alla register som tänkas kan och jag kan inte hitta Mossby eller Måsby i Skurup. Har du något förslag hur jag kan gå vidare?
Tacksam för all hjälp.
Ane Hrschfeld
  SVAR 2009-01-02 11:28

Det kanske kan vara Mossby i Västra Nöbbelövs socken, som ligger i Skurups kommun men inte i socknen Skurup.
  SVAR 2009-01-02 11:36

Hej Annelie!
Mossby eller Måsby ligger i Nöbbelöv V. socken i Ljunts Härad Malmöhus
  SVAR 2009-01-02 12:15

Hej Annelie !
Det är riktigt som Anders skriver. Mossby år 1807 i Västra Nöbbelöfs Fs.
Kolla 1417.10.55400 födelsbok för Lars Jönsson.
  SVAR 2009-01-02 12:17

Hej igen Annelie !

Glömde tala om att 1417.10.55400 är Genline.
  SVAR 2009-01-02 13:57

Tack Sven, Margareta och Anders. Nu har jag hittat det jag sökte.

Annelie
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies