genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olsson, Petter, Öved, Blekings Län, född 18822008-12-30 15:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10902
2008-12-30 04:23 

I"m looking for the birth record of Petter Olsson born 19 February, 1882 in Öved, Blekings län and who came to Montana, North America in 1881.  Genline"s parish registers don"t go that far and I would appreciate any assistance.
  SVAR 2008-12-30 04:27

Skäms på mig!  He came in 1901, not the year before he was born. 
  SVAR 2008-12-30 04:46

Bruce,
Please confirm the place? Oved in Blekinge, not Skane? I"ve searched every possible way and there are only a few matches, none in Oved however. Can you check and come back?

Susanna
  SVAR 2008-12-30 05:45

Thanks for writing.  I thought Bleking was in Skåne and now you tell me differently.  I thought Malmöhus, Bleking and Kristianstads läns were now joined and called Skåne län.  Oved is the only place I found reference to, so if you do have other possibilities with a Petter Olsson born 19 Feb, 1882 I would appreciate hearing from you.

Thanks,
Bruce
  SVAR 2008-12-30 09:59

Bruce and Susanna

Öved is located in Skåne, Malmöhus län, east of Vomb sjön. You find it on a road map, Lund - S.Sandby - Revinge - Vombsjön.

From Rosenberges lexicon;

Öved. (Öfved.) sn i Färs hd, Malmöhus län, på ö. och n. sidorna af Vombsjön, hvarifrån den når fram till Ystad - Eslöfs jernväg, strax v. om Bjersjölagårds station. För sn, i hvilken uppgått Skartofta forna sn, uppgifves 0,316 qv.-mil eller 7,301 tnld, 26 43/48 mtl, 1,411 inv., 1,540,700 kr. fastigh.-värde. (Skartofta deraf 7 1/48 mtl, tax. 517,200 kr.) Jorden, som med undantag af prestgården Skartofta och ett kyrkohemman der, tillhör godset Övedskloster, är en delvis kuperad mark af medelmåttig godhet och visar betydliga, väl skötta skogslundar. Inom sn, som utgör ett till innehafvaren af Övedsklosters fideikommissets grundläggare stiftad inrättnig, 5 skolhus och Färs hds sparband, den äldsta på skånska landsbygden.

M v h
Stig
  SVAR 2008-12-30 10:08

Blekinge is not included in Skåne län.

It is most likely Öved in Skåne as pointed out by Stig and also the Google map. I tried to check the birth in Öved but unfortunately I do not have access to the records for 1882.
  SVAR 2008-12-30 10:42

Thank you for correcting my mistake. What former counties now make up Skåne?
  SVAR 2008-12-30 10:50

Per Olsson, born in 1882 in Öved Parish, lived in 1900 Census in Hasslegrunden, Gustav Parish. He emigrated March 7, 1901 from Gustav with the destination Saint Paul, Minnesota.

Could he be the man?
  SVAR 2008-12-30 10:55

YES!  We know from his arrival date that this in he right Olsson.  I suspected his name might be Per and now you have shown me. Tack så mycket.

Bruce
  SVAR 2008-12-30 11:05

On http://genforum.genealogy.com/cgi-bin/print.cgi?sweden::31173.html you can read more about Per Olsson
  SVAR 2008-12-30 15:50

Hej Bruce, Bo and all!

Of course! I missed it all over the night! Oh well. Now have fun exploring your past,  in Skane.

Susanna
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies