genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olofsson, Carl, Näshulta, död 17722008-12-29 17:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10858
2008-12-28 17:32 

GID 2169.7.67300

Hej

Söker hjälp med att läsa dödboksanteckningarna på denna man död 1772 i Nasulta socken.
Texten omfattar tre rader på vänstra sidan och resten 11 rader på högra sidan

Mvh
ClaesKlicka för en större bild

Carl_Olofsson_Naeshulta_1772.JPG
  SVAR 2008-12-28 19:53

Jag tar det lite fritt!

Den 5 Juli som var 3 söndagen efter Trinitatis begrofs Carl Olofsson i Berga. Han var född 1689 i Puckfält?? fadern het Olof, modern Lussie, vistades hemma 20 åhr, tiente sedan allenast på ett ställe nämligen wid Fors i Floda Sn för kutsk i 3 åhr. Har warit gift 2ne gånger, gift 1o med Lisken Matsdotter 1712 med hwilken han sammanlefvat i 30 åhr och haft 8 barn, 4 söner och 4 döttrar. Efter ett års änklingestånd blef han gift 2o med efterlefvande hustrun Beata Larsdotter 1742 med henne haft allenast 1 dotter, som lefver efter. Denna mannen har af Gud warit välsignad med en tämmeligen god hälsa hela sin tid, till påskhelgen detta åhr då han blef angripen af svår bröstvärk, som på slutet liknade lungsot, hwar af han dog d 30 juni 83 åhr gammal.
  SVAR 2008-12-29 17:31

Tack Anders för hjälpen och ja det finns ett Puckfält där..... Mvh Claes
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies