genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson Nyman, Hans, Sövde, död 17022008-12-28 20:18

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10859
2008-12-28 17:41 

Nu börjar jag bli tjatig, känner jag, men jag har hittat en intressant dopnotis.
Jag skulle bli jätteglad om jag fick hjälp att räta ut nedanstående frågetecken.
AD online födde dödde, vigde Sövde C:1 1689-1748 Bild 92 Sid 86
1702 Den 14 Mart˙ begrofs Hans Nilsson Nymand i Sövde, som war föd ibm. Faderen Nils Rasmusson Moderen Britta Christensdotter, bägge döda. Warit gift med Estred Svensdotter i 31 år 4 mån 1 wäcka o 1 dag aflade tilsammans 8 barn, der af 3 Sönner äro hemma och en varit 1 åhr i Lifland. och en doter allenast i lifet. Hade ??? warit en mycket ??? och willig mann som alltid? ??ade på Socknens wägnar. War 54 åhr 4 månader och 1 wäcka gammal. blef lagdt Nordan? Kyrkan utanför? kyrkodörren
  SVAR 2008-12-28 17:50

Bilden var tydligen för stor, här kommer en ny

Bilden kommer från ArkivDigital
 Klicka för en större bild

Hans_Nilsson_Nyman.jpg
  SVAR 2008-12-28 19:41

Du har det mesta helt rätt. Frågetecknen läser jag så här.

"hade elliest warit een mycket tienstachtig och willig man, som altijd talade på Sochnens wägnar"
"blef lagdt Nordan Kyrkian uthför Kyrkiodoren"
(som väl betyder utanför kyrkdörren!)
  SVAR 2008-12-28 20:18

Åter ett stort tack Anders.

Jag gjorde i alla fall själv ett försök att tolka, och det blev ju riktigt nära.

Lotte
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies