genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Thorin, Nils, Saxtorp, född 1848-12-052008-12-23 12:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10784
2008-12-22 22:45 

Hej,
187011-03 kommer enligt Kristianstads stadsförsamlings inflyttningsbok årsnummer 123 (gid:1446.2.13400)  murargesällen Nils Thorin från W Karaby till Kristianstad no 191 (sid 1980 i hfl för året gid 1446.95.51900). Av husförhörslängen framgår att:
- han saknar intyg för perioden 18/9 1868 till 3/11 1870.
- är dömd av R.R. (Rådhusrätten) i Kristinastad d 5/8 1868 att varda medborgerligt förtroende förlustig under fem år.
Att det saknade intyget har att göra med domen är ju rimligt men var kommer han från och var är han född. I böckerna uppges senaste ort till W Karup och födelsen till Saxtorp 1848 5/12. Ingedera verkar stämma. En gissning har varit att det inte är socknen Saxtorp utan några av andra orterna som avses men sökning har varit utan framgång.
Har någon sett spår av denne Nils Thorin före 1870?.
Hans senare levnadsöde (som jag känner i detalj) består bl a av ett kortare mellanspel i Malmö, ett gifte med barn i Stoby och tvenne giften resulterande i barn i Kristianstad. Det framgår av böckerna att flertalet barn inte döps i svenska kyrkan, Nils är enligt en anteckning baptist eller liknande.

Nils
Han dör 1931 och begravs tillsammans med 2 av fruarna samt en dotter i Kristianstad.
  SVAR 2008-12-23 01:22

Vad är han dömd för 1868? Att förlora medborgerligt förtroende tror jag inte man blev dömd till enbart, utan det var i kombination med något annat straff.

Går han kanske att finna i husförhörslängden i Kristianstad 1868? Han var tydligen där då, och sedan försvann han i två år.
  SVAR 2008-12-23 01:34

SVAR har bilder på "Bilagor till flyttningslängden" i Kristianstads sfs, för bl a åren 1868 (HII:43) och 1870 (HII:45). Där kanske det finns något mer om hans inflyttning.
  SVAR 2008-12-23 09:34

Hej Anders,
jag har beställt microkorten till flyttbilagorna eftersom jag inte observerat att de fanns skannade på Svar. Lite oturligt men gör ju att jag kan ta mig an det lite fortare.

Vad gäller dommen så håller jag med om att den är konstig. Fem års medborgerliga rätterigheter brukar ju hänga ihop med saker som 2dra resans stöld etc. Men då brukar ofta brottet stå i längden också. Jag får tåla mig tills jag eller en kollega som bor närmre Lund får möjlighet att kolla dommen.

mvh
Nils
  SVAR 2008-12-23 10:28

Angående sökningar på SVAR,
jag kunde inte riktigt förstå varfrö jag missat deras bilder av flyttbilagorna ovan men det fick en enkel men tråkig förklaring.
Om jag på Svars första-sida väljer Forska -> Arkivsök för Län=Kristianstad, Arkiv=Alla TypAvMatrial=Alla och arkivnamn=Kristianstad så får jag upp både Kristianstad stadsförsamling (SE/SVAR/LLA-133110057) och Kristianstad stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv (SE/LLA/13214).
Dessa bägge arkiv innehåller ex v samma husförhörslängder men olika information om vad som finns tillgängligt.  För den första, dvs enbart stadsförsamling så finns nästan allt listat tillgängligt på microkort men  det är bara personregister som anges som skannat. Om jag däremot tittar i listan för Heliga Trefaldighet så finns inget tillgängligt på microkort men väl ett flertal dokument skannade, bl a dem jag var efter.
Detta trots att de angivna arkiven baseras på samma grunddokument.

Att det var skillnad på resultat mellan arkivsök och geografiska sök visste jag sen tidigare. Men ovanstående problem var mig obekant. Så i fortsättningen blir att kontrollera alla deras sökverktyg.

mvh
Nils
  SVAR 2008-12-23 11:25

Nils Jönsson (Thorin), född 1848 30/4, inte 5/12, återfunnen som son till en torpare under Tågerup, Saxtorp som var annexförsamling till W Karup 1868. Han hade dömts till 6 månader för olovligt tillgrepp.
Allt enligt inflyttningsbilagan på svar, lite husförhör och en födelsebok.

mvh
Nils
  SVAR 2008-12-23 12:43

Du menar W Karaby, inte W Karup eller hur.

Jag hittade bilagorna med min egen sökfunktion för SVAR.
svar.scangen.se/

Den är nästan bättre än Svars egen. Skriv bara Kristianstad under Arkiv och tryck på Sök.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies