genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Torsson, Kiersten, Vittsjö - N Åkarp, född 17382008-12-03 23:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10491
2008-12-02 10:51 

Kiersten Torssons ana?

Enl hfl GID 1685.20.72900 :  "Fadren" Kiersten f. 7.11.1738
bor med sonens familj på Åkarp 1 gbm även i föregående hfl.

Vigd 29.11.1761, har Kiersten  8 barn med Inger Bengtsdr enl DDSS

Kan Kiersten ovan med något dokument kopplas till Björnstorp, Vittsjö
födde Kiersten döpt 1738-11-12 / DDSS 462454 ?

  SVAR 2008-12-02 14:07

Jag tittade i boken "Bönder i Vittsjö socken" av Hilding Månsson, men det gav inget klart besked. Tor Månsson och Bengta Persdotter på Björstorp nr 2 (tredje gården) har en son Kiersten döpt 1738 12/11, utan vidare öden.

Gården tas över av en annan son Måns (1745-1815), men han har inga barn och ca 1809 kommer en Tor Kerstensson född ca 1776 ("ej i Vittsjö") till samma gård.

Det verkar ju mycket troligt att det är din Kiersten Torssons son Tor som då tar över sin farbrors gård i Björstorp. Till att börja med kan du kanske bekräfta att det verkligen är så i Vittsjö hfl, och sedan jämföra faddrar för att se om allt stämmer.
  SVAR 2008-12-03 18:33

Tack, det var intressant att få en källa till, samstämmigt verkar det: 
I Vittsjö:
hfl 1806-19,sid 5 GID 1480.9.28600 är han Björstorp 5. 1809-12
där Måns son 1745 - åtm 1812 men även en fosterdr förekommer.

(Två drog i krig 1808-9 till Finland - det var en stor% av gårdens folk!)

hfl 1912-15, sid 92 GID 1480.10.68000 är han på Björstorp 2.
med hustru, tre barn och en Måns född 1745.

hfl 1819-20, sid  58 GID 1480.11.77100 är han på Björstorp 2 ibm
19 april 1817 noteras dottern Elsa här, Måns fann jag ej mera.

I hfl 1820-27 finner jag inte Björstorp alls, men det hör väl till Vittsjö då,
men han torde förekommit i Vittsjö  1817-1827 ty

Gid 1685.1.13100 är han i Hemmeströ. Om tidigare fann jag inte honom.

Om någon satt sig in i Björstorps mantalsnummer  ( i förhållande till hfl-numreringen)  som jag inte riktigt förstår men önskar koppla till historiska kartan eller forskat i gårdarnas "personal"  och demografi är referensverk av stort intresse för mig, min hustrus ana verkar nu börja här på Björstorp.

Kul för henne, om det stämmer - antiteser mottas gärna.

Tor kallar sig rusthållare vid vigseln, men sen försvinner han och familjen från gården. Någon ändring i Björstorp nr 2(?) -ägandet måste ligga bakom detta.

Är "Bönder i Vittsjö", som jag inte ännu letat efter här i Finland uppställt gårdsvis eller namnvis?

Lite för långt? Medges...

mvh

Ragnar Lindberg


  SVAR 2008-12-03 23:27

Hfl 1820-27 är uppdelad i två volymer AI:4 och AI.5, och Björstorp finns med AI:5 på sidan 10ff. Tyvärr verkar Tor Kerstensson redan ha lämnat stället dock, tråkigt för i den hfl så får man för första gången födelseförsamlingen angiven. Men det kanske framgår av hfl i Hemmeströ att han kom från Vittsjö och vem han är.

I "Bönder i Vittsjö" står att Tor med familj försvann ur socknen och gården övertogs av Nils Håkansson på nr 1.

Boken är uppställd efter by, nummer och gård, och förtecknar sedan invånarna i kronologisk ordning. Boken är tryckt 1983 och jag vet inte hur man får tag på den, annat än med tur på antikvariat. Jag köpte den privat från en man vid namn Ebbe Persson i Vittsjö.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies