genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hollsten, Georg, Hedemora, 17362009-06-11 22:19

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8965
2008-07-31 10:14 

Tolkningshjälp av brev skrivet i Stockholm 12 April 1736 av Georg Hollsten.

http://666kb.com/i/b0u00wu0mfhdso08l.jpg 
  SVAR 2008-07-31 12:09

Wälachtad nämndeman,

för ett oförmodeligit emel-
lankommit hinder under
min resa ifrån Hedemora
hit til Stockholm, har jag
så nyligen framkommit, at
jag ännu ey hunnit ut-
wärka den åstundade för-
klaringen, uti saken emot
handelsmannen Sven Tern-
sten; men skal dock med
det första derom draga
försorg, samt så föran-
stalta, som aftalt war.
Imedlertid kan saken til
häradztinget ey insändas(?),
icke heller något dertil

  SVAR 2008-07-31 12:59

Tack för ett snabbt svar Anders, vilket gör att andra sidan /fortsättningen på brevet också skulle vara intressant att kunna läsa. Jag tolkar skrivaren som Borgmästaren i Hedemora och jag såg även att Handelsmannen Ternsten varit föremål för studier på Rötter.
Adressaten tolkar jag till Anders Larsson i Säter.
Det här kan ju vara en liten puzzelbit till dessa :-)

http://666kb.com/i/b0u47bm565bqmu2ph.jpg

  SVAR 2008-07-31 14:26

uti LandzCancelliet tilgiöras;
utan så snart någon reso-
lution här på ett eller
annat sätt utfaller; skal
jag tilse at kunna hoos
H:r Landzhöfdingen taga
de steg och utwägar der-
med, som tienliga äro.
Om min flit at skynda på
slut, må intet twifwels-
måhl dragas.
Jag förblifwer i öfrigt
wälachtad nämndemans
Tienstwillige
Stockholm d. 12 Aprill 1736
Georg Hollsten

Trevligt med en så välskriven och därmed lättläst text!
  SVAR 2008-11-08 00:06

Tack för detta om och av Georg Hollsten, som är min släkting i 7 generationer bakåt. Men jag har bara fått fram vad fadern hette och undrar om det finns någon som har fler uppgifter om honom. Mvh, Yrsa
  SVAR 2008-11-08 10:13

Yrsa,

Vilka uppgifter har du om denne Georg och hans släkt ?
  SVAR 2008-11-08 18:53

Hej Stefan,
Georg Hollsten eller rättare sagt Jöran Johansson Hollsten född 1704 04 07, döpt den 10 aprilsamma år. Fadren hette Johan Jöransson Hollsten, modern Catharina Hedengren. Georg var gift 2 eller tre ggr. Nr. 2 hette Anna Norman Barnen Hedvig Fredrica, Anna Maria och Elisabeth. Georg bodde försdt på Prästgatan , sen omkring Torget och slutligen på egendomen Emaus.
  SVAR 2008-11-09 15:00

Anbytarforum har en gammal diskussion om Hollstenarna. Se t.ex:
Av Anders Ahlberg – söndag den 21 april 2002 kl. 20.59:
Johan Göransson Hollsten, f. omkring 1672 i Hedemora? Gift 1716-05-24 i Hedemora med Katarina Hedengren, f.1691-05-09 i Hedemora. Rådman i Hedemora, bosatt på Kyrkogatan, Hedemora. Känner någon till hans föräldrar?

Av Robert Landberg – måndag den 17 febr 2003 kl. 22.30:
Du har en gammal efterlysning I Rötter om Hollsten och Hedengren i Hedemora. Namnen blev aktuella för mig helt nyligen, och då jag sökte efter ledtrådar för attta mig vidare hittade jag din fråga.
Mina anor heter Anders Jöransson Hollsten, f senast 1676, handelsman i Stockholm, död i maj 1707. Han var gift med Anna Hedengrahn, f 1680-11-17 i Hedemora och död där 1770-04-12. Hennes föräldrar handelsmannen och rådmannen Johan Persson Ambrosius f 1651 i Hedemora, död 1707, samt prästdottern Anna Jönsdotter Tibelia, född omkring 1655. Anna Tibelias anor har jag bort till 1509 - idel präster och en biskop.
Ambrosius - Tibelia har en dotter Catharina Johansdotter Hedengren, den som gifter sig med Johan Göransson Hollsten.
Med stor sannolikhet är Johan bror till Anders Jöransson Hollsten. I så fall heter hans föräldrar Jöran Hollstensson, död 1678, lantmätare i Hedemora, samt Margareta Andersdotter. Mer är inte känt om dem.
Källor: En mapp Asplund på genealogiska föreningen i Stockholm.
Genealogiska föreningens medlemsblad nr 4 1946: en artikel om Hedmorasläkterna Hedengran och Hedendahl med rättelser av boken
Trotzig, Karl: Hedemora stads historia, Hedmora 1944.
  SVAR 2008-11-09 19:47

Yrsa

Bevisligen kallade han sig själv Georg Hollsten då han 1736 skrev brevet.
Jag har, när jag i juli månad sökte info om denne Georg, fått uppgifter om hans födelse till 1704-02-26 eller 09-26.
Du har ett tredje datum?
Jag fick också uppgift om att han var Borgmästare i Hedemora 1736 - 1760.
Mer känner jag inte till och att jag blev nyfiken var att få lite kött på benen ang. brevet han skrev
  SVAR 2008-11-09 21:26

Hej, för ca 6 år sedan lusläste jag Hedemora födda och hittade att Johan Jöransson  son föddes de övriga datum som jag har sett, finns inget barn som passar in. Men vi kanske kan gemensamt kolla ännu en gång. Hälsningar, Yrsa
  SVAR 2008-11-09 21:42

Kjell, nu har jag kontrollerat ! 1704-02-26 föddes Johan Jöranssons son Johannes från Kvarnbacken. Alltså fel barn.
704-04-07(10): den 10 kristnades Johan Jöranssons son här i staden. Natus: 7 april.
Man kan även se det  på dopvittnen.
Inget barn är fött den 26 september 1704. Allt enligt Hedemora C:3.
Yrsa
  SVAR 2008-11-10 00:19

Utmärkt Yrsa
Då kan jag ändra på den lilla anteckningen jag lagt i brevet till dina datum

  SVAR 2008-11-10 08:30

Yrsa och Kjell,

Då Hedemoras äldsta kyrkböcker lämnar en del del att önska så är jag lite nyfiken på identifieringen mellan Johan Göranssons son som föddes 1704 och Georg Hollste(i)n. Vilken källa nämner honom som född i Hedemora ? För övrigt så är väl Katarina Hedengran lite väl ung och Janne Lundell skriver här ovan att Johan och katarina gifte sig 1716.

 

  SVAR 2008-11-10 17:09

Hej, Stefan och Kjell!
Katarina Hedengren var alltså gift med  Johan Jöransson Hollsten som avled 1721, jag vet ej när han föddes.  De gifte sig alltså 1716 när Georg var 12 år. Jag har alltså helt felaktigt skrivit. Att denna Katarina var moder till Georg Hollsten, när hon var styvmor. Jag ber om ursäkt! Tack för påpekandet. Men jag har inte sett vem som är Georg Hollstens mor. Har ej forskat på dessa på några år. Hedengrahn finns också i släkten, men denna Katarina hette Hedengren. Jag vet inte heller vem som var föräldrar till Elisabeth Hedengren.
  SVAR 2008-11-10 20:50

Yrsa,

Du behöver inte be om ursäkt, vi går alla fel ibland. Grundfrågan kvarstår dock var finns belägget att Georg var son till Johan ? Anledningen till att jag frågar är att i en kommunionlängd för Hedemora (DII:2 s 1718-1729 s 445) så finns på "Prästgatan norr om gatan"  Anders Jöransson med hustru Anna Johansdotter Hedengrahn, sonen Jöran Holsten, en oangiven dräng samt mågen Lorents Graan.

En trolig syster till Georg, Eva Kristina Holsten, anges i Västerås stifts herdaminne (II:2 1700 talet s 406) vara född i Stockholm 1706.
Klicka för en större bild

Hedemora_DII_2_s_445.gif
  SVAR 2008-11-10 22:21

Äntligen, så får vi bara hoppas att de inte också hade en son som hette Jöran. De betyder att  vi måste leta vidare. Man kan inte se när denne Jöran är född.
  SVAR 2008-11-11 15:43

I samma bok s. 432 kan man se att Johan Jöransson Hollsten är gift för 3:de gången med Katarina Hedengren, fru nr:1 Margareta Andersdotter, fru nr:2 Helena Johansdottter och dottern Sara Hollsten finns där. Mao, så måste det vara Anders Jöransson Hollsten som är far till Georg Hollsten, enl s. 445
  SVAR 2008-11-11 22:26

Yrsa, jag har skrivit till GF och frågat efter kopior på det material som nämns här ovan, förhoppningsvis se ger det bättre besked om hur det ligger till. Johan Göranssons moder hette Margareta Andersdotter, hans 1:a hustru Helena Johansdotter.
  SVAR 2008-11-11 23:09

Jag är helt överens med dig! Om du ser på mitt föregående svar. Anna Johansdotter Hedengrahn var ev mor till Georg Hollsten i vart fall var hon gift med Georg Hollstens far.
  SVAR 2008-11-13 22:26

I Hedemoras husförhörslängder har jag hittat Georg enligt:
HEDEMORA A1:9 ca 1760-80 (SVAR A1:8A 1746-65)
Omkring Torget
Hr. Borgmäst. Georg Holsten
Fru Borgmäst. I Hedvig Friedrica

HEDEMORA A1:12 ca 1745-59 (SVAR A1:6A)
Kyrkogatan?
Hr. Borgmäst. Göran Hollsten

HEDEMORA A1:14 1759-74 (SVAR A1:9)
sid 1274
Omkring Torget
År: 1759
Borgmästaren
Hr Georg Hollsten f. 1704-09?-26
Fru Madem. Anna Maria f. 1748-08-05?

Född 1704-09?-26 kommer alltså från A1:14.
Hälsningar/Anders

  SVAR 2008-11-14 02:18

I Hedemora Hfl: A:I:15 B 1775-1789 Emaus, GID:2185.53.19600. Borgmästare Georg Hollsten f. 1704-07-26.  Död 1786 Fru Norman f. 1722   död. Vilket man kan se klart och tydligt. Alltså finns han inte med i födelseboken. Till slut blev det rätt.
Hälsningar, Yrsa
  SVAR 2008-11-14 08:07

Med tanke på upppgiften både i Trotzig´s bok och herdaminnet att Anders Göransson hade varit bosatt i Stockholm borde det undersökas om det går att finna honom där. En Anders Göransson från Stockholm återfinns i Hedemora vb 1708 eller 1709, rör sig om denna Anders så torde Georg och hans syster vara styvbarn till Anna Hedengrahn. Måhända finns det uppgifter i bouppteckningsregistret.
  SVAR 2008-11-16 07:54

För alla som har intresse av dessa släkter eller personer så är artikeln av L Ziefelt i Genealogiska föreningens medlemsblad nr 4 1946 ett måste. Den bringar klarhet i de flesta av tvetydigheterna som finns. Häri nämns bla att den Anders Göransson som finns i Hedemora INTE är identisk med rådmannen på Prästgatan. Det förhåller sig nämligen så att Anna Hedengrahn var gift 1:a i Hedemora 14 jan 1697 (Hedemora E:1) med Anders Göransson Hollsten från Stockholm, hon gifte sig andra gången i Hedemora 7 jan 1709 (Hedemora E:1) med handelsmannen och rådmannen Anders Göransson Fallberg. Detta blir även tydlig när man följer Anders Göranssons änka i husförhörslängderna, för i Hedermora AI:14 1759-74 s 1383 står Anna som Tallbergs änka. Frågan är nu omdet går att återfinna familjen Hollsten i Stockholm ?
  SVAR 2008-11-16 08:06

14 augusti 1706 återfinns en "Her Anders Holsteen" som fadder i Katarina fs till klädmakarmästaren Lars Hultmans son Lorents (Katarina CI:10).
  SVAR 2008-11-16 20:11

I släkten Hollsten - Runer finns Fallberg som fadder enligt:
Hedemora C:5
1747-06-19, döpt 21 juni : GUSTAF
Anders Runers och Madame Greta Holstens son
Kyrkotagen Dom.XI
Faddrar: Magister Petrus Ugla och hu Helena Nordström, Andreas Hedengren och Madam Sara Holsten, caseuren Isaac Fallberg och jungfru Maria Margareta M????
  SVAR 2008-11-16 22:58

Både på Gid: 2185.70.91900 står det att Ander Jöransson från Stockholm gifter sig alltså 1697-01-14 och 1709-01-07. Det senare har Gid: 2185.70.9300.
  SVAR 2008-11-17 02:10

Gid:2185.31.45400 Borgmästare georg Hollstens fru död 1737-07-20. Begrovs Dorn: VII.  . Trin. Men vem var hans fru? Borgmästare Grandells fru eller ? Böckerna saknas för den aktuella tidsperioden
  SVAR 2008-11-17 17:18

Ursäkta att jag blandar mig i... men Georg Hollsten har till äventyrs ingen syster född ca 1711 som heter Helena?

Det är lite långsökt, men anledningen till frågan är att jag har ett par i Ysane sn (Blekinge!!!) som heter Andreas Bergman och Helena Hollstein. Var de vigdes är okänt, men det bör ha varit ca 1745.
De får sex barn mellan år 1747 och 1758 i Ysane sn.
De döptes till Sven Georg, Andreas Andersson, Carl Peter, Christian Fredrik & Anna Chatarina och Greta Elisabeth...
Alla namnen är ovanliga här vid den tiden, men Andreas och Anna Chatarina är förmodligen ett arv från faderna Andreas Bergman... men var kommer de andra namnen från?
Jag är tex. ganska säker på att det bara finns en gosse i hela födelseboken som döpts till Georg!


  SVAR 2008-11-17 21:16

Jag har idag skrivit av nedanstående ur HEDEMORA C:3 resp. F:3. Varifrån kommer uppgiften att borgmästaren Georg Hollsten är son till Anders Hollsten?

Den 10 april 1704 christnades Johan Jöranssons son Jöran här i staden. Natus den 7 april.
Faddrar: Daniel Andersson ???? här i staden, Anders Arwidsson, Jöran Mårtenssons dotter här i staden, Johan Welamssons hustru.

Herr Borgm. Georg Hollsten
Född i Staden 1704
Gift 2 ggr
Sjukdom: bröstfeber
Död den 8 febr.
Ålder: 82
Begravd i kyrkan den 14 februari


  SVAR 2008-11-17 21:54

Anders, om du läser inläggen ovan så framgår det hur vi/jag har tänkt. Hur binder du ihop Johan Göranssons son Göran med Georg Hollsten ?
  SVAR 2008-11-17 22:02

I Hedemora F:3 anges att Georg var född i Hedemora. Jag kan inte hitta nåt ovan som visar att han är son till Anders även om Anders också har en son som heter Jöran.
  SVAR 2008-11-17 23:16

Anders, i kommunionlängden för 1718-29 återfinns ingen son Göran i Johan Göransson´s familj. I Anders Göranssons hushåll återfinns en son Göran Holsten. Men visst är det möjligt att Johan är fadern till vår Georg men finns ingenting i nuläget som säger att Johans son Göran överlevde barnaåren.

Har någon kontrollerat den källa som torde ge absolut visshet i detta fall ? - bouppteckningarna - Anna Hedengrahn avled så sent som 1770, tyvärr ger kyrkoräkenskaperna ingen ledtråd om hennes barn. Hennes syster Katarina som var gift med Johan Göransson i dennes andra gifte var styvmoder till Johans barn - hennes bou borde ge någonting eller varför inte Johan som avled 1721.
  SVAR 2008-11-17 23:41

Denna bild från Hedemora AI:8 1747-58 [GID 2185.87.14000] torde väl avgöra ?


Klicka för en större bild

Hedemora_AI_8.gif
  SVAR 2008-11-18 18:18

Denna "Herr Rådm. Anders Jörans" är Anders Jöransson Fallberg, som var rådman i Hedemora, vilket Anders Jöransson Hollsten inte var. Den senare var dessutom död.
Georg Hollsten var borgmästare vid denna tid. Om Jöran Holsten vore borgmästare hade han väl titulerats Herr Borgmästare?
Vet någon vem av Anders Jöranssönerna som var far till de övriga?

  SVAR 2008-11-18 19:50

Anders, jag frågar återigen hur du kopplar ihop Johan Göranssons som Göran som identisk med Göran Hollsten ? När det gäller tidsangivelsen för AI:8 så står det angivet som ca 1747-1758 men med tanke på att dottern Eva Kristina Hollsten f 1706 finns med i familjen, hon gifte sig redan 1730 med kyrkoherden i Björskog Jakob Godenius, så misstänker jag att denna tidsangivelse i alla fall när det gäller den här familjen är felaktig. Om du kollar i hfl AI:12 1745-59 [GID 2185.50.8300] så finner du att borgmästaren G Hollsten återfinns på Prästgatan alldeles i anslutning till Anders Göransson Tallbergs änka,dvs Georgs moder.

När det gäller barnen i familjen ovan så känner jag igen Isak som kallar sig Tallberg, Eva Kristina Hollsten f 1706 enligt uppgift i Stockholm (om detta se ovan), Johan heter Tallberg och föddes 2 jan och döptes 3 jan 1710 i Hedemora.   Anders och Juliana känner jag inte igen men de torde, om barnen är inskrivna i först könsordning och sedan åldersordning, vara barn till Anna Hedengrahn i hennes andra gifte.

  SVAR 2008-11-18 20:56

TALLBERG skall det naturligtvis vara ...
  SVAR 2008-11-18 21:01

Yrar tydligen ... Fallberg och ingenting annat, framgår med all tydlighet att det borde finnas någon form av redigeringsfunktion av gjorda inlägg, i alla fall för undertecknad .... Enligt Dalregementets personhistoria II 1700-1799 s 430 - 431 så var Johan Fallberg född 1 jan 1718 och avled 1767.
  SVAR 2008-11-18 21:58

Redigeringsfunktion finns på min önskelista, men det kräver en del jobb.
  SVAR 2008-11-19 20:01

Stefan, det återstår fortfarande att visa vem Borgmästaren Georg Hollsten var son till.
Är Johan Fallberg på Dalregementet samme Johan Tallberg ovan som föddes 2 jan och döptes 3 jan 1710 i Hedemora?
  SVAR 2008-11-19 20:42

Anders, jag håller med dig om att det saknas hårda fakta till vem Georg Hollsten var barn. Enligt min mening så tyder allt på att han var son till Anna Johansdotter Hedengrahn i hennes första gifte med Anders Göransson Hollsten i Stockholm.

Dalregementets personhistoria är inte känd för sin tillförlitlighet utan tvärtom, uppgifter från denna källa bör kontrolleras innan de används vidare.

Vad har du mer att anföra till din tes att Georg var son till Anders broder Johan, förutom den födelsenotis från 1704.
  SVAR 2008-11-21 19:58

Stefan, jag har inte hittat nåt bättre än HEDEMORA C:3 resp. F:3 enligt mitt inlägg 2008-11-17 ovan, men ser fram emot något säkrare i endera riktningen.
  SVAR 2008-11-22 00:10

Om man  tittar i kommunionsboken DII:2 1718-1729, sidan 445, så står det uttryckligen att Jöran Holsten är son till Anders Jöransson och Anna Johansdotter Hedengrahn eller hur ? Det står inte något om någon Fallberg. 1721-03-12 dör Johan Jöransson och 1721-07-25(30), datum inom parentesen är begravningsdagen, dör Rådman Anders Jöransson enligt Gid: 2185.31.3900. Det var bara Johan och Anders Jöransson som bodde inom staden från början, senare flyttade Erik in, men han var från Eslöv och ytterligare senare var det ju barn till övriga som hette Hollsten. Trevlig helg, Yrsa
  SVAR 2008-11-22 08:46

Yrsa, det framgår av notisen att Göran Hollsten inte är närvarande före 1721, och att att han därför står antecknad som son till Anders Göranssons änka. Men skriv ett mejl till Genealogiska Föreningen och be om en kopia på artikeln. Jag mottog tre (3) sidor 2 dagar efter det att jag skickat mitt mejl ( vilket visar att GF trots sina ekonomiska bekymmer fortarande håller en hög servicegrad).Nu har tyvärr min yngste son, Jonathan 2 år, haft dem i sin ägo under någon timme och därför är de delvis oläsbara. Men det framgår i alla fall med tydlighet att Anna Hedengrahn var gift med två män med samma namn.

Bifogar en bild från Hedemora AI:14 1759-1774 s 1383 där det med all tydlighet framgår att Anna Hedengrahn var änka efter Anders G[öransson] Fallberg.


Klicka för en större bild

Hedemora_AI_14_s_1383.gif
  SVAR 2008-11-22 09:10

Anders och Yrsa, i mtl från 1745 framgår det att Göran inte var bosatt hemma då, jämför ovan angående tidsangivelsen för AI:8.
Klicka för en större bild

Hedemora_mtl_1745.gif
  SVAR 2008-11-22 12:04

Bilderna visar: 1759 Rådman Anders G. Fallbergs ÄNKA, född på Emaus. -Modern Anna Hedengrahn1680 död 175?.  Fänriken Johan Fallberg född 1710. Var hon mor tilll Fallbergs änka eller hur menar du? Bokhållare Folkern, Johan Fallberg. Har svårt att läsa där....... Son Isaac Fallberg. Mod. i Hiökull.???.... Som jag ser det finns varken Anders Jöransson eller hans son med. Har du tittat på DII:2. Anders Jöranssons och Anna Hedengrahns dotter var alltså gift med Fallberg. Anders Jöransson och hans bror dog om jag inte minns fel 1721. Så modern flyttade till dottern som också var änka. Om hon eller dottern gifte om sig vet jag inte, vilket dottern verkar ha gjort. Emaus var den gården som Georg Hollsten bodde på på senare delen av sin levnad. Vi får inte glömma att kvinnan var omyndig och att det ofta var fråga om pengar eller att man måste ha någon som ansvarade för de likledes omyndiga barnen, när de gifte om sig i mycket nära anslutning till att de hade blivit änka eller änkling. Eller hur. Hälsningar, Yrsa
  SVAR 2008-11-22 12:53

Yrsa, bilden visar ovan s 1383 Anders G[öransson] Fallbergs enka mad[ame]. Anna Hedengran född 17 nov 1680, [sonen] Fänriken Hr Johan Fallberg född 1 jan 1718, död 1767.


  SVAR 2008-11-22 19:00

Har du tittat i kommunionsboken? Där står det uttryckligen att Anders Jöransson hustru Anna Johansdotter Hedengrahn,son  Jöran Holsten. Konstigt! Kan det vara så att prästen förväxlade dem. Trotsig lär ju ha skrivit om alkoholister eller..... Yrsa
  SVAR 2008-11-22 21:25

Detta verkar en aning rörigt....Nog är det klart att Anders Jöransson Hollsten dog 1707 och Anna Hedengrahn sen var gift med Anders Jöransson Fallberg och att det är han som återfinns i kommunionsboken DII:2 s 1718-1729 s 445. Det framgår också att han dog under denna period och Yrsa anger sen hans dödsdatum till 1721-07-25.
Stefan, Johan (Jean) Fallberg var född 1710-01-01 enligt Hedemora_AI_14_s_1383
  SVAR 2008-11-23 01:04

Varför är det klart att Anders Jöransson Hollsten skulle ha dött 1707?. Jag tror att han dog 1721, rådman Anders Jöransson, annars skulle han inte vara inskriven i DII: 2, och senare inskrivet att han var död. Han levde ju tre-4 år in i den boken. Johan Fallberg var ju 49 år i den andra boken och kan ju vara styvson till Anna Hedengrahn Jag tror inte att hon gifte om sig med någon annan än Fallberg eller Fahlberg. Johan Fallberg var ju född 1710-01-01 och det finns ju ingen som är född då utom dagen efter föds Anders Göransson son: Johan. Jag tittade tillbaka lite i AI:8, så räknas alla Anders Jöransson barn upp, trots att han själv var död sedan 20 år tillbaka. Jag tror inte att barnen bodde hemma vid denna åldern, det står ju gift på någon och borta på någon. I DII:" på sidorna: 39. 53, 93,155, 175, 251, 297, 309, 365, 439, 445, 455 finns alltså en gift Anders Göransson men endast på s.93 heter en son Johan. En annan omständighet är att jag hittar inte någon Fahlberg eller Fallberg i just den boken, så han kanske bodde kvar i Stockholm eller?
  SVAR 2008-11-23 01:40

I AI:5 1728-1743 Rådman Anders Jöranssons änka hustru Anna Hedengrahn, son Johan död, Isac struken dvs att han hade flyttat dottern Juliana. Om detta är rätt så har inte Anna Hedengrahn gift sig med Fahlberg ännu. Eller är han bara bortglömd?
  SVAR 2008-11-23 01:59

F:2 (1743-1775) 1767-01-04 dör Fänriken Johan Fahlberg och är född 1710-01-01. Så rådman Anders Jöranssons son Johan; är död före 1743 och Johan Fahlberg dör mer än 20 år senare.
  SVAR 2008-11-23 08:24

Yrsa, det Anders skriver ovan 22 nov klockan 21:25 stämmer bra. Anders Göransson Fallberg avled som du skriver 1721 och han var Anna Hedengrans andra make. Hon levde sedan änka till 1770. Om du får möjlighet att läsa artikeln från 1946 så ser du där att det skrevs en dikt,  "Skiämtat af en god vän", till ära av Anna Hedengrans andra giftemål med en man med samma namn som hennes förste nu avlidne make.
  SVAR 2008-11-23 12:10

Men varför står det då inte att han hette Fallberg när han dog?
Kan man få kopior på bouppteckningar någonstans?
  SVAR 2008-11-23 13:57

Anders Göransson Hollsten var inte rådman i Hedemora. Han var handelsman i Stockholm och dog 1707.
Rådman Anders Göransson inskriven i DII: 2 är rådman Fallberg i Hedemora, som dog 1721
Det står inte heller att Johan Jöransson hette Hollsten när han dog:
HEDEMORA F:1b DÖDE 1720-42
1721-03-12: Rådman Johan Jöransson i staden begraven den 12 Mars
Anders Göransson Fallbergs son Johan (Jean) är född 1 januari och döpt 2 januari 1710 och dör i hedemora 1767-01-04?


  SVAR 2008-11-24 22:39

Anders var har du hittat att Anders Jöransson Hollsten dog 1707. Hälsningar, Yrsa
  SVAR 2008-11-25 18:14

Yrsa, se ovan 2008-11-09 15:00 källor anges enligt

Källor: En mapp Asplund på genealogiska föreningen i Stockholm.
Genealogiska föreningens medlemsblad nr 4 1946: en artikel om Hedmorasläkterna Hedengran och Hedendahl med rättelser av boken
Trotzig, Karl: Hedemora stads historia, Hedmora 1944.
  SVAR 2008-11-25 20:46

I Anbytarforum finns under släkten Holstenius ett inlägg om skolmästaren i Hedemora:
"...................skolmästarn i Hedemora, Johannes Georgii Holstenius, som dör 1690. Han har barnen Sara, Kristina, och Gabriel född 1674.
Hans far hette tydligen Georg. Finns det nån koppling?
  SVAR 2008-11-26 22:54

Johannes Georgii Hollstenius är född i Grytnäs enligt  flera DIS medlemmar. men jag känner inte till kopplingen. Yrsa
  SVAR 2008-11-27 00:18

Johannes Georgii Hollstenius är född i Grytnäs enligt  flera DIS medlemmar. men jag känner inte till kopplingen. Yrsa
  SVAR 2008-11-27 18:02

Han gifte sig i alla fall med Grytnäs kyrkoherde Moraeus dotter Sara 1661.
  SVAR 2008-11-28 16:05

Kanske kan boken: Svenska landtmätare 1628-1900. Biografisk förteckning av Viktor Ekstrand ge upplysningar om släkten. Jag har själv inte haft någon möjlighet att kontrollera. Anders - hade du kontrollerat bou för Hedemora ?

  SVAR 2008-11-28 16:37

20 nov 1667 vigdes i Hedemora Göran Holstensson, landtmätare
Klicka för en större bild

Hedemora_EI_20_nov_1667.gif
  SVAR 2009-01-01 21:50

Nu har jag tittat i vigselboken för Hedemora och funnit att 1708-11-19 gifter sig Anders Jöransson från Stockholm,
OCH 1709-01-07 gifter Anders Jöransson från Stockholm. Vad stämmer egentligen?
Hälsningar,Yrsa
  SVAR 2009-01-02 00:12

Anders, nu har jag hittat Georg Hollsten född 1704-07-26 i Stockholm, CEF:1, 1636-1738, GID: 2701.18. Hälsn. Yrsa
  SVAR 2009-01-02 00:44

Handelsman Anders Jöransson begravdes i (Riddarholmskyrkan?)maj 1707 enligt CEF:1, GID:2701.18. Hälsningar, Yra

  SVAR 2009-01-03 01:06

Rättar mig själv: 1704-07-28 är Georg Hollsten född. Anders Jöransson jordfästes 1707-05-03. Hälsn Yrsa
  SVAR 2009-01-06 21:10

Då är det äntligen klarlagt att Anna Johansdotter Hedengrahns
förste man Anders Jöransson Hollsten är far till borgmästaren Georg Hollsten i Hedemora, född i Stockholm 1704-07-26.
Frågan är nu vem som är far till Anders Jöransson Hollsten och om det finns en koppling till skolmästararen i Västerås Johannes Georgii Holstenius, död 1690-02-12 och till rektorn i Västerås Ericus Holstenii Holstenius, död som kyrkoherde i St. Skedvi 1640-10-02?
God fortsättning på det nya året!
  SVAR 2009-01-06 21:33

Anders och Yrsa,

jag har ovan visat på att Johan Göransson var son till Göran Holstensson och Margareta Andersdotter. Saknar belägg om Anders Hollsten var broder med Johan.

Stefan

Bilden från Hedemora AI:2 1698-1704 s 36 (Stadsdelen i slutet av volymen).

Klicka för en större bild

Hedemora_stad_AI2_1698-1704_s_36.gif
  SVAR 2009-01-08 17:52

Inte helt lätt att läsa, komplettera gärna mitt försök nedan. Ser inte att det står nåt släktskap mellan Johan Jöransson och Jöran Hollsten.

Johan Jöransson
Hustru Elena Johansdotter
Drängen Erik Olsson, 23 år
Pigha Britta Hansdotter, 25 år
??????????????????????? H. Karin
Son ?????????????????
Pigan Margareta Larsdotter?
L?gflick: Brita Ersdotter, 16 år
?? Lantmätare Jöran Hollstenssons ????? Hust. Margta
  SVAR 2009-01-09 00:24

AI:2 Kyrkgatan Vänster sida.  sidan:36. Olof Trullsson, Erik Eriksson från Norberg, Johan Jöransson Hustru Elena Johansdotter, Lantmätare Jöran Hollsten änkia Margta. Längre ner på sidan finner man Anders Jöranssons faddrar: Anna Larsdotter och Johan Kristoffersson. Jag antar att han redan då fanns i Stockholm. Johan Jöransson finns på en annan sida nr.46. Där det står Åkeren; Johan Jöransson Hollsten och hustru Helena Johansdotter. Du kanske tänker på att jag trodde att Johan Jöransson var far till Georg Hollsten. Det gjorde jag utifrån att det står någonstans att han föddes i Hedemora, vilket inte var fallet. Men jag tror fortfarande att Anders Jöransson  nr:1 och Johan Jöransson var båda söner till lantmätaren även om det var fel  månad 1675-06-29 i Hedemora och inte i juli det året. I AI:1 finns ju ingen av bröderna eftersom de ännu ej hade fötts  och i nästa bok är bröderna 23resp.26 år och alltså finns ej i föräldrahemmet längre. I D:1 står det Lantmätaränkan, dotter Christina f 1696--06-28. Johan Jöransson hustru Helena Johansdotter f. omkring 1698-08-17. Inga barn finns med.
  SVAR 2009-01-10 00:40

Har tittat ännu en gång och inser att det står att  Handelsman Anders Jöransson är född i juni, så det stämmer precis, 1675-06-29, barn till Lantmätaren Jöran Hollsten. Det enda raka är att beställa bouppteckningen efter....kanske honom. Finns det någon som har besked om vem som är hans far?
  SVAR 2009-01-12 17:24

Yrsa, nu är jag osäker på var någonstans du har läst dig till informationen om födelseår och datum i inlägget ovan, 9 jan, bilden nedan från kommunionlängden 1688-1702, Hedemora DII:1 f 338v.

Klicka för en större bild

Hedemora_DII_1_f_338v.gif
  SVAR 2009-01-13 00:09

Stefan, den bilden du hade framme var ej på Anders Jöransson Hollsten utan på Hollstens hustru. Jag hittade Anders Jöransson på Riddarholmen i Stockholm, både när Georg Hollsten föds och i husförhör. I husförhöret se ovan Riddarholmen
CEF:1, GID:2701.18. Hälsningar, Yrsa

  SVAR 2009-01-13 08:21

Yrsa,

det var inte uppgifterna från Riddarholmens fs som jag avsåg, dessa har jag verifierat, jag tänkte närmast på de uppgifter som du presenterade i inlägget daterat den 9 (och 10) januari.
  SVAR 2009-01-13 15:43

Stefan,
på Riddarholmen, GID:2701.13.368) kan man se klart och tydligt att det står junifol. Någon annastans står det ju att Anders Jöransson, skulle varit född någon annan månad. Men var minns jag inte för ögonblicket. GID: 2185.82.
Anders,
Eva Christina är samma person född 1706-04-01(04) alltså döpt den 4:de.
Anders och Stefan,
det här gjorde mig helt övertygad om att Anders är son till Johan. Se föd.boken Hedemora 1697-10-27(30)
Johan farfar står det efter Anders Jöranssons dotter Kerstin här i staden, natus den 27 oktober. Längre upp på samma sida finns en annan Anders Jöransson.
  SVAR 2009-01-14 13:08

Stefan, det står Jöran och ej Johan i dopboken, vilket jag menade i föd.  boken ; Hedemora 1697-10-27(30)
  SVAR 2009-06-09 19:18

För den som är intresserad kan jag meddela att Jöran Holstensson lantmätare var löftesman vid en vigsel i Norrköping 17 sept 1657 (S:t Olai C:1 s 101)
  SVAR 2009-06-10 14:47

Vad innbar ordet löftesman? Hade han något barn i Norrköping eller annan släkting? Vet du vilka som var hans föräldrar?
  SVAR 2009-06-11 15:15

Besvarar själv min fråga. Det är alltid intressant med dessa uppgifter.

1177-1178 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 3. Bergsvalan ...
kallas borgesman eller löftesman. Borgen kan ingås för alla slags rättsliga förbindelser och af ... skulden, kan löftesmannen afsäga sig genom att teckna ...
runeberg.org/nfbc/0631.html - Cachad - Liknande sidor
Fler resultat från runeberg.org »
  SVAR 2009-06-11 16:53

Han var även borgesman 31 aug 1654 då en Anders Holstensson gifte sig med Maria Larsdotter (S:t Olai C:1 s 74).
  SVAR 2009-06-11 21:25

Ser att i juni 1641 föds ett barn till Jöran Hollstensson, men vad det mer står har jag inte en susning om. Kanske finns det som kan se. Norrköping ST. Olai C:3, GID: 346.220.63200.
  SVAR 2009-06-11 21:38

I Norrköping S:t Olai vigdes 1 juni 1641 Jöran Holstensson och Gunnil Simonsdotter (S:t Olai C:1 s 8).

Klicka för en större bild

2009-06-11_Olai_vigde_1641.gif
  SVAR 2009-06-11 22:19

Oh, vilken fin bild AD har!
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies