genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Jöns, Österslöv, född 22 nov 18442008-11-20 03:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10313
2008-11-19 21:44 

Jöns Nilsson kalder sig i Danmark for Jens Nielsen. Fødselsdatoen og sognet i Kristianstad län har han oplyst ved sit bryllup med Jensine Rasmussen i Grønbæk sogn, Viborg amt.
Han blev gift 9 september 1871. Hans børn: Jens Peter, Else Kirstine og Ane Petrine Rasmine.

Hans forældre har også boet et par steder omkring Viborg. Hans mor kalder sig for Else Eriksen - formodentlig hedder hun Eriksdotter og hans far kaldes Niels Bendtsen - formentlig Nils Bengtsson.

Er der nogen, som kender disse personer?
  SVAR 2008-11-19 22:53

Enligt födelseboken för Österslöv sker inga födslar i församlingen under november 1844.
  SVAR 2008-11-20 03:55

Har i Emibas funnit Torparen Nils Bengtsson född 5 september 1812 i Oppmanna och Ela Ericsdotter född 8 november 1821 i Österslöv samt sonen Jöns Nilsson Född 22 november 1841 i Österslöv. De utvandrar 1855 till Danmark från Österslöv 27. Jöns Nilsson är döpt i Österslöv den 27 november 1841 och modern Elsa Ericsdotter bor då i Håstad 13, Österslöv, men det står att Jöns föddes i Oppmanna. Föräldrarna var då inte gifta.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies