genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pärsson, Lars, Nosaby, Kristianstad Län, död 17732008-11-13 11:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10174
2008-11-13 00:10 

Hej!
Jag behöver hjälp att tyda vad det står om Lars död. Födde,Död 1754-1810 Nosaby
GID: 1464.36.39700
MVH/ Margaretha

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

lars.JPG
  SVAR 2008-11-13 10:18

Balsby 19
Samma dag lät åboen på No 22 Pär Nilsson begraf-
wa sin lilla son Lars, 10 weckor gammal, som eftter
berättelse blifwit af wåda förqwafd utaf modern i
sömnen, natten emellan d 14 och 15 ejusdem.

  SVAR 2008-11-13 10:20

Anders Berg hann före! Jag kom fram till samma tolkning:

”Balsbÿ 19. Samma dag lät Åboen på No 22 Pär Nilsson, begrafwa sin lilla Son Lars, 10 weckor gammal, som efter berättelse blifwit af wåda förqwafd utaf modren i sömnen, natten emellan d 14 och 15 ejusdem.”

”Förkvävd i sömnen” betyder i första hand att barnet hittades dött i sängen på morgonen. Inga vittnen fanns till dödsfallet och därmed hade man heller ingen entydig förklaring till vad som hade skett. Den tolkning man tillgrep var att modern hade legat ihjäl barnet under sömnen.
Idag tolkar vi det på annat vis. Det kan naturligtvis ha varit olycksfall eller i enstaka fall medvetet avdagatagande, men också sjukdom med ett snabbt förlopp, där man inte hunnit tillkalla vittnen. Majoriteten av fallen har sannolikt dock varit det som vi idag kallar ”plötslig oväntad spädbarnsdöd”, där man trots noggrann utredning inte hittar någon tydlig förklaring till dödsfallet.
Lästips:
Persson, Bodil E. B., ”Barnkvävning och plötslig spädbarnsdöd (=SIDS)”, Scandia, band 62:2, 1996, s. 195-219 + 363-364.
Bergenlöv, Eva, Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680-1800, SHL 13, Lund, 2004.
Och om du bor i närheten av Sölvesborg är du välkommen till Sölvesborgs Bibliotek & Lärcentrum nu på onsdag, den 19 november kl. 17.00. I samarrangemang med Sölvesborgs släktforskarförening kommer jag då att hålla föredrag om just detta ämne – ”Under moderens sömn och i hennes säng”.
Med vänliga hälsningar
Bodil Persson
  SVAR 2008-11-13 11:04

Hej Anders och Bodil!
Tack för hjälpen. Bodil tack för inbjudan.
Hälsningar Margaretha
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies