genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

313843
FIIc:689
  
313847
FIIc:690
  
313852
FIIc:691
  
313856
FIIc:573
  
313862
FIIc:574
  
313866
FIIc:692
  
313870
FIIc:693
  
313874
FIIc:694
  
313880
FIIc:695
  
313886
FIIc:697
  
313890
FIIc:575
  
313894
FIIc:576
  
313898
FIIc:577
  
313906
FIIc:699
  
313912
FIIc:578
  
313917
FIIc:701
  
313925
FIIc:580
  
313935
FIIc:703
  
313943
FIIc:581
  
313948
FIIc:706
  
313978
FIIc:707
  
313982
FIIc:601
  
313988
FIIc:708
  
313995
FIIc:710
  
1  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies