genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

654457
DIIa:9
  
654459
DIIb:1
  
654460
DIIb:2
  
654480
PI:3
  
655361
DIa:3
  
655362
DIa:4
  
655363
DIa:5
  
655364
DIa:6
  
655366
DIa:8
  
655367
DIa:9
  
655368
DIa:10
  
655369
DIa:11
  
655370
DIa:12
  
655371
DIa:13
  
655373
DIa:15
  
655374
DIa:16
  
655375
DIa:17
  
655376
DIa:18
  
655377
DIa:19
  
655378
DIa:20
  
655379
DIa:21
  
655380
DIa:22
  
663829
LIa:6
  
665945
PI:2
  
1  ... 56 57 58 59 60 61 62 63 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies