genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

378097a
LIVa:2
  
422854
AIa:5
  
422855
AIa:6
  
484878
J:1
  
641177
InFlyttReg:1
  
641178
UtFlyttReg:1
  
85320
AI:1
  
85321
AI:2
  
85322
AI:3
  
85323
AI:4
  
85323
AI:4
  
85324
AI:5
  
85324
AI:5
  
85325
AI:6
  
85326
AI:7
  
85327
AI:8
  
85328
AI:9
  
85329
AI:10
  
85329
AI:10
  
85330
AI:11
  
85331
AI:12
  
85332
AI:13
  
85333
AIIa:1
  
85334
AIIa:2
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies